Şizofrenili Hastalarda Plaseboya Karşı Zuklopentiksol


Foto: ▓▒░ TORLEY ░▒▓

Cochrane derleme özeti

Şizofrenili hastalar olmayan sesler duyar ve olmayan şeyleri görür (halüsinasyon) ve garip inanışları vardır (delüzyonlar). Bu belirtilerin ana tedavisi antipsikotik ilaçlardır.

Zuklopentiksol 1960’larda kullanıma girmiş eskice bir antipsikotik olup zuklopentiksol dihidroklorid, asetat (veya Akufaz) ve dekanonat şeklinde üç ayrı formülasyonu vardır. Zuklopentiksol yıllardan beri olağan kullanımda olmakla beraber şizofrenideki etkisinin plaseboya karşı (sahte tedavi) bir sistematik derlemede kıyaslaması yapılmamıştır. Bu ilacın yaygın kullanımı göz önüne alındığında, sağlık profesyonelleri, sağlık politikası üretenler ve halkın daha iyi aydınlatılmış seçimler yapabilmesi için üç formülasyonunun da etkinliğine bir göz atmak önemlidirç

2013 yılında zuklopentiksolü plaseboya karşı kıyaslayan randomize kontrollü araştırma çalışmalarını araştırdık. Bu derlemeye alınabilecek 65 katılımcılı sadece iki araştırma bulduk. Bu çalışmaların katılımcı sayısı azlığı ve ciddi kayırma hataları nedeniyle genel kalitesi düşüktü. Çalışmalar eski olup 1968 ve 1972 yıllarına aitti ve modern hakemlik standartlarını geçmeleri muhtemel değildi. Sadece zuklopentiksol hidroklorid hakkında ve kısa vadeli bilgi ve veri sağlanabildi.

Bilgiler çok sınırlı ancak zuklopentiksolün plaseboya kıyasla genel durumda bir iyileşme sağlayabileceğini düşündürüyor. Bununla beraber sedasyon ve yorgunluk gibi yan etkilerin riskinde artış da var.

Bilgilerin düşük kalitesi ve iki çalışmanın yaşı göz önüne alındığında daha çok araştırma, özellikle zuklopentiksolü daha yeni ve taze antipsikotik ilaçlarla kıyaslayan yeni araştırmalar gerekiyor.

Yazarların kararı

Şizofrenili hastalar için bu derleme zuklopentksol dihidrokloridin şizofreni belirtilerine faydası olabileceğini gösteriyor. Derleme aynı zamanda zuklopentiksol kullandıklarında insanların plaseboya kıyasla bazı yan etkiler ve sedasyon yaşayabileceğine dair biraz araştırma kanıtı sağlıyor. Ancak bu kanıtlar çok düşük kalitelidir ve bazı ciddi kayırma hatası kaynakları var. Zuklopentiksol asetat ve dekaonat hakkında veri bulunmuyor.

Klinisyenler için zuklopentiksol hidrokloridin mutlak etkinliği üzerine mevcut araştırma kanıtları, ilacın kullanımını desteklemiyor ancak verilerin kısıtlılığı ve ciddi kayırma hatası kaynakları karar çıkarmayı zorlaştırıyor. Zuklopentiksolün üç formu da sık kullanılan antipsikotiklerdir ve kullanımlarıyla ilgili bu kadar az veri olması şaşırtıcıdır.

Kaynak

Lacey M, Jayaram MB. Zuclopenthixol versus placebo for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD010598. DOI: 10.1002/14651858.CD010598.pub2

Orijinal özet için: Zuklopentiksol

Son Paylaşımlar
Arşiv