Epilepside Karbamazepine Karşı Vigabatrinle Monoterapi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme 2012 yılında yayınlanan eski versiyonun güncellemesidir. Epilepside monoperapi olarak karbamazepine kıyasla vigabatrinin etkinlik ve güvenliğine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Epilepsi olağan rastlanan bir nörolojik hastalık olup dünya çapında 50 milyondan fazla insanı etkiler. Dirençli epilepside ek tedavi olarak vigabatrinin etkinlik ve güvenliği iyi biliniyor. Ancak bu bilginin görme alanında defekt gelişimi riskine karşı tartılması gerekiyor. Epilepside monoterapi olarak vigbatrinin standart bir antiepileptik ilaç olan karbamazepine kıyasla etkili ve güvenli olup olmadığını anlamaya çalıştık.

Çalışma özellikleri

Kantlar 2015 Temmuzuna kadar günceldir. Yeni tanı kanan epilepside vigabatrin ve karbamazepinle monoterapiyi kıyaslayan, 6 ay ile 65 yaş arası toplam 734 katılımcıyla yürütülen 5 araştırma bulundu.

Anahtar sonuçlar

Derleme sonuçları, tedaviyi bırakmaya kadar geçen zaman ve randomizasyonu izleyerek dozun sabitlenmesinden sonra 6 aylık remisyon kazanımına kadar geçen zaman anlamında bu ilaçlar arasında fark göstermedi. Ancak ilk nöbete kadar geçen zaman üzerine vigabatrinle birlikte biraz klinik dezavantaj gösterdi. Vigabatrin alımı sonucu kilo alımı ihtimali daha fazlaydı. Güvenlikle ilgili bir sorun da gözlemsel çalışmaların daha önce yapılan bir sistematik derlemesinde de (Maguire 2010) gösterildiği gibi görme defekti prevalansının yüksekliğiydi.

Kanıt kalitesi

Bir çalışma iyi kalitede diğer dördü düşük kalitede olarak değerlendirildi.

Kaynak

Xiao Y, Gan L, Wang J, Luo M, Luo H. Vigabatrin versus carbamazepine monotherapy for epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD008781. DOI: 10.1002/14651858.CD008781.pub3

Orijinal özet için: Epilepsi Vigabatrin Ve Karbamazepin

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv