Erişkin Omuz Kırıklarında Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Humerus üst ucunun (proksimal humerus) kırıkları yaşlılarda sık görülür, omuz kırığı adını alır. Kemik tipik olarak omzun hemen altından, genellikle düşme sonucu kırılır. Çoğu kırıkta üstteki deri sağlamdır. Kırık omuz hareketine izin verecek şekilde iyileşene kadar omuz bir askıyla desteklenir. Daha şiddetli (deplase) kırıklarda ameliyat gerekebilir. Ameliyatta kırık parçaları çeşitli araçlarla bir araya getirilir. Alternatif olarak kırık kemiğin üst tarafı değiştirilebilir (yarı omuz değişimi, hemiartroplasti). Daha nadiren soket dâhil tüm omuz eklemi değiştirilir (total omuz değişimi). İşlevin geri kazanımına yardım için genellikle fizyoterapiye başvurulur.

Araştırma sonuçları

Tıbbi veri tabanlarını 2014 Kasımına kadar taradık ve toplam 1941 katılımcıya yapılmış 31 randomize kontrollü araştırma derledik. 18 tedavi kıyaslamasının çoğu sadece bir çalışmada yapıldı. En iyi kanıtlar biri nispeten büyük ve çok merkezli olan 8 çalışmadan sağlandı; bunlarda deplase olmayan kırıklarda ameliyatın ameliyat dışı tedaviye kıyasla daha iyi sonuç verip vermediği araştırıldı.

Anahtar sonuçlar

9 çalışmada genellikle daha basit kırıklarda cerrahi dışı tedavi araştırıldı. Bir çalışmada bir tip kol askısının bir tip vücut bandajından daha konforlu olduğu bulundu. Stabil kırıklı hastalarda erken hareketin (bir hafta içinde) gecikmiş (üç hafta sonra) harekete kıyasla daha az ağrı ve daha hızlı toparlanma sağladığına dair bazı kanıtlar bulundu.

İki çalışmadan kendi kendine egzersiz yapmaları için yeterli talimat verildiğinde genellikle birçok hastanın tatmin edici bir sonuç sağlayabildiğine dair zayıf kantılar sağlandı.

Deplase kırıklı toplam 567 katılımcıyla yapılan 8 çalışmada ameliyatla ameliyat dışı tedavi kıyaslandı. En yeni 5 çalışmanın birleştirilen sonuçları 6, 12 ve 24 aylarda hastanın bildirdiği yaşam kalitesi ve işlev ölçütlerinde iki yaklaşım arasında fark olmadığını gösterdi. Mortalite farkı küçüktü. Cerrahi grupta iki kat daha fazla hastada ek ya da ikinci ameliyat gerekti ve daha fazla hastada ters olay görüldü.

12 çalışmada farklı ameliyat metotları araştırıldı. Bazı müdahaleler (e.g. farklı cihazlar ya da kullanım şekilleri) arasında biraz fark (e.g. komplikasyonlar) olduğuna dair zayıf kanıtlar bulundu.

Cerrahi tamir ya da hemiartroplastiden sonra gecikmiş harekete karşı erken hareket arasında benzer sonuçlar gösteren çok sınırlı kanıt bulundu.

Kanıt kalitesi

31 araştırmanın çoğunda sonuçların güvenilirliğini etkileyebilecek zayıflıklar vardı. Cerrahiye karşı cerrahi dışı tedavi kıyaslaması için kanıtları yüksek ya da orta kalitede olarak değerlendirdik. Bu da bu sonuçların güvenilirliğinden oldukça emin olduğumuz anlamına geliyor. Kalan kıyaslamalar için kanıtları düşük ya da çok düşük kalitede olarak değerlendirdik.

Deplase proksimal humerus kırıklarında hastaların çoğunda ameliyat daha iyi sonuç vermez ve muhtemelen daha fazla hastada ikinci ameliyat gerekir. Bunun dışında en iyi cerrahi dışı tedavi ya da tercih edilirse cerrahi tedavinin hangisi olduğuna dair yeterli kanıt bulunmuyor.

Kaynak

Handoll HHG, Brorson S. Interventions for treating proximal humeral fractures in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD000434. DOI: 10.1002/14651858.CD000434.pub4

Orijinal özet için: Proksimal Humerus Kırığı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv