Kronik Böbrek Hastası Çocuklarda Metabolik Kemik Hastalığına Karşı Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Kronik böbrek hastalığında böbrek fonksiyonu azalır ve diyaliz ve böbrek nakli gerekir. Bununla birlikte serum kalsiyum ve fosfor düzeyleri düşer, parathormon (PTH) düzeyi artar ve kemik hastalığı gelişir. Kemiklerde deformite, ağrı, kırıklar gelişir, büyüme hızı düşer. Olağan kullanılan tedaviler D vitamini bileşikleri ve fosfor bağlayıcılar olup bu sonuçları düzeltmeyi hedefler. Ancak bu tedaviler kan kalsiyum düzeyini artırabilir, kan damarlarında kalsiyum ve fosfor birikimine neden olarak erken kalp damar hastalığına yol açar ki bu da erişkin KBY hastalarında bilinen bir problemdir.

Bu derlemede toplam 576 çocukta, farklı yollarla ve farklı sıklıkta uygulanan D vitamini bileşiklerini ve farklı fosfat bağlayıcılarını kıyaslayan 18 küçük araştırma belirlendi. Sadece 5 çalışmada büyüme hızları raporlandı ve tedaviler arasında fark bulunmadı.

PTH düzeyinde değişimle değerlendirilen kemik hastalığı tüm D vitamini preparatlarıyla, verilme yolu ve sıklığından bağımsız olarak iyileşti.

Kalsiyum içermeyen bağlayıcı olan sevelamerle, klasiyum içeren bağlayıcılara kıyasla kanda kalsiyum yükselme atakları daha az oldu. Renal kemik hastalığı için daha yeni tedaviler geliştirildikçe, bunları güncel standart tedavilerle kıyaslayan, çocuklarla doğrudan klinik alakası olan ve aileleri ilgilendiren; büyüme hızı, kırıklarda ve kemik ağrısında azalma ve kan damarlarında kalsifikasyonda azalma gibi sonuç ölçütleri kullanarak yapılan, iyi tasarlanmış randomize çalışmalar gerekecek.

Kaynak

Hahn D, Hodson EM, Craig JC. Interventions for metabolic bone disease in children with chronic kidney disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD008327. DOI: 10.1002/14651858.CD008327.pub2

Orijinal özet için: Böbrek Kemik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv