Akut Solunum Yetmezliği Olan Hastalarda Yüzüstü Mekanik Ventilasyon

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede yoğun bakımda mekanik ventilasyon gereken hastalarda, yüz üstü (prone) pozisyonda (YÜP) yapılan ventilasyonun, ölüm oranı gibi önemli sonuç ölçütlerini iyileştirip iyileştirmediğini araştırdık. Ayrıca prone pozisyona eşlik eden dezavantaj ve komplikasyonlar olup olmadığını ve uzun vadeli faydaları da belirlemeye çalıştık.

Arka plan

Hastalıklara bağlı akciğer hasarı nedeniyle mekanik ventilatörle solunum yardımı gereken ve yoğun bakıma yatırılan hastalarda ölüm riski yüksektir. Pnömoni gibi durumlardan etkilenen akciğerlerde, normal ve hasta alanlar bulunur. Hasta bölgelerin sağlığının geri kazanımı zaman alır ve bu süre içinde mekanik solunum desteği gerekebilir. Kan oksijenini yeterli düzeyde tutarken, atık karbon dioksiti de uzaklaştıran ventilasyon desteği, potansiyel olarak yaşam kurtarıcıdır. Ancak ventilatörün kendisi de iltihaba ve başka akciğer komplikasyonlarına neden olabilir. Cihazın normal oksijenasyon sağlamak ve CO2 atmak için çalışması yoğunlaştıkça, akciğerin sağlıklı alanlarının da hasar görebilme ihtimali artar ve hasta kötüleşebilir. Hastanın sırt üstü yatması yerine yüz üstü pozisyonda yatarken ventilasyon yapılması, cihazın daha iyi çalışmasını sağlayabilir ve bu istenmeyen yan etkiler azalabilir.

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye erişkin hastalarda, konvansiyonel mekanik ventilasyonu sırt üstü ve yüz üstü pozisyonlarda kıyaslayan randomize kontrollü araştırmaları bulduk ve derledik.

Anahtar sonuçlar

Toplam 2165 katılımcıyla yapılmış 9 araştırmanın (10 yayın) sonuçları, yüzüstü ventilasyonun tüm katılımcılarda fayda sağlamadığını gösterdi, ancak bu yöntemin sürviyi iyileştirebileceği bazı durumlar belirlendi. Üç katılımcı alt grubunda, mortalite azalmış göründü. Bu grupları, çalışma başlangıcında şiddetli hipoksemisi olan, YÜP’e erken başlanan ve gün içinde daha uzun süre devam edilen hastalar oluşturuyor. Kanıtlar orta kalitede.

En olağan komplikasyonlar olarak, bası yaraları ve trakeal tüp tıkanması veya obstrüksiyonu artmış olarak görüldü. Kan basıncında düşme ve aritmiler de azalmış olarak görüldü. Hekimlerin bunları bilmesi ve önleyici eylemlerde bulunması gerekir.

Yoğun bakımdaki oksijeni düşük tüm katılımcılara prone pozisyon verilmesi istenmez ancak örneğin oksijen düzeyleri özellikle düşük hastalar gibi özel katılımcı grupları bu pozisyondan fayda sağlayabilir. Daha fazla araştırma, böylesi hasta grupları için potansiyel faydaları netleştirmeye yardım edebilir. Ancak oksijen düzeyleri çok düşük katılımcılarla yapılan en yeni klinik araştırmada gözlenen, tedavinin çok büyük faydası nedeniyle başka araştırma yapılmayabilir. Yeni araştırma olmadığında ferdi hasta verilerinin meta-analizi daha ileri değerlendirmeyi kolaylaştırabilir.

Kanıt kalitesi

Bu derlemenin primer sonuç ölçütlerine ait kanıtların kalitesi, ciddi tutarsızlık ve önemli kayırma hatası potansiyel nedeniyle düşük. Kanıtlar 31 Ocak 2014 tarihine kadar güncel. 2015 Haziranında yaptığımız yeni taramada bulunan 5 yeni araştırma izleyen güncellemeye eklenecek.

Kaynak

Sudlow A. Prone position for acute respiratory failure in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD008095. DOI: 10.1002/14651858.CD008095.pub2

Orijinal özet için: MV Prone Pozisyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv