Gebelikte Belirtisiz Bakteriüri İçin Tedavi Süresi

Cochrane derleme özeti

Belirtisiz bakteriüri gebelikte olağan görülen bir idrar yolu enfeksiyonudur. Tedavi edilmediğinde piyelonefrite (böbrek enfeksiyonu) yol açabilir. Antibiyotikle tedavisi önerilir. Bu derlemeden tek doz antibiyotiklerin anne ve yeni doğanla ilgili sonuç ölçütlerine daha uzun süre verilenler kadar etkili olup olmadığını belirlemeyi amaçlıyor. Genel olarak, derlenen çalışmalardaki kayırma hatası riski büyük ölçüde belirsizdi. Genel kanıt kalitesi GRADE yaklaşımıyla değerlendirildi.

Toplam 1622 kadınla yürütülen 13 araştırmanın derlemesinde 7 günlük tedavinin bir günlükten, özellikle düşük doğum tartısı sonucu açısından daha etkili olduğu bulundu (yüksek kalitede kanıt) ancak bu sonuç sadece bir çalışmaya dayanıyor.

Derlemenin, böbrek enfeksiyonu (çok düşük kalitede kanıt) ve erken doğum (orta kalitede kanıt) gibi diğer sonuç ölçütleri açısından tek dozluk rejimle 4-7 günlük kısa süreli antibiyotik kürleri arasında net fark bulunmadı.

Tek dozluk tedavi alan kadınlar daha az yan etki bildirdiler (düşük kalitede kanıt). Kadınlar ve bebekler için hangi tedavi süresinin en iyisi olduğunun konfirmasyonu için daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak

Widmer M, Lopez I, Gülmezoglu A, Mignini L, Roganti A. Duration of treatment for asymptomatic bacteriuria during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD000491. DOI: 10.1002/14651858.CD000491.pub3

Orijinal özet için: İdrarda Asemptomatik Bakteri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv