Gebelikte Topikal Steroid Kullanımı Güvenli mi?

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Gebelikte topikal steroid (steroidli krem veya merhemler) kullanımı güvenli midir?

Arka plan

Topikal steroidli kremler cilt hastalıklarında en sık kullanılan ilaçlardır. Gebe kadınlara da cilt sorunlarının tedavisi için topikal steroid gerekebilir ancak gebelikte bunların güvenli ya da zararlı olup olmadığı belirsizdir.

Çalışma özelikleri

Daha önce 2009 yılında yayınlanan derlememizi güncelledik. 2015 Temmuzuna kadar yayınlanan araştırmaları gözden geçirdik ve yedi yeni çalışma bulduk. Bu derleme 1 601 515 gebenin değerlendirildiği hepsi dahil toplam 14 gözlemsel çalışmayı içeriyor. Gözlemsel çalışmalar genel olarak randomize kontrollü araştırmalardan daha gevşek kurallı olarak görülür. 10 araştırmada fon kaynakları akademik ya da devlet kurumları olup 4 çalışmada bildirilmedi.

Ana sonuçlar

Annenin herhangi bir güçte ve verilme şeklinde topikal steroid kullanımı ile doğum defektleri, erken doğumlar ve Apgar skoru arasında bir ilişki bulamadık.

Düşük doğum tartısı ile annenin gebelikte özellikle yüksek dozlarda güçlü veya çok güçlü topikal steroid kullanımı arasında bir ilişki gösteren biraz kanıt var ve bu daha fazla araştırma gerektiriyor. Diğer yandan annenin hafif ya da orta güçte topikal steroid kullanımı düşük doğum tartısı ile ilişki göstermiyor. Hatta hafif ya da orta güçte topikal steroid kullanımının bebeği ölüme karşı koruduğunu bulduk, ancak anneler güçlü veya çok güçlü topikal steroid kullandığında bu etki görülmedi. Bu bulgu daha fazla inceleme gerektiriyor.

Kanıt kalitesi

Erişilebilir tüm çalışmalar gözlemsel olduğundan genel kanıt kalitesi düşük. Hastaları topikal steroid verilen veya tedavi verilmeyen gruplara ayıran yüksek kalitede randomize kontrollü araştırma dizaynı, bebeği bir deneysel tedaviye maruz bırakma ihtimaline bağlı etik kaygılar nedeniyle gebe kadınlar için uygun değildir.

Kanıt kalitesini “çok düşük” düzeyine kadar indirmemizin nedeni bulduğumuz çalışmalardan alınan sonuçlar arasında belirlenen değişkenliktir. Bu, sonuç ölçütleri üzerindeki etki hesabımıza güvenimizin düşük olduğu anlamına gelir.

Kaynak

Chi C, Wang S, Wojnarowska F, Kirtschig G, Davies E, Bennett C. Safety of topical corticosteroids in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD007346. DOI: 10.1002/14651858.CD007346.pub3

Orijinal özet için: Gebeye Topikal Steroid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv