Tedavinin İndüklediği Kemik İliği Yetersizliğine Bağlı Platelet Azalması Olan Hastalarda Kanamayı Ön

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Platelet sayısı düşük olan (örneğin 5 x 109/L veya altı) hastalara yapılan platelet nakillerinin, mevcut standart kadar (10 x 109/L veya altı) etkili ve güvenli olup olmadığına veya daha yüksek platelet sayıları kullanımının (20 x 109/L veya altı, 30 x 109/L veya altı, 50 x 109/L veya altı) güncel standarttan daha güvenli olup olmadığına dair kanıtları değerlendirdik. Hedef popülasyon olarak, yoğun miyelosupresif kemoterapi ya da kök hücre nakli alan kan kanseri (ör. lösemi, lenfoma, miyeloma) hastaları seçildi.

Arka plan

Kan kanserli hastalarda platelet sayısı, hastalıkları nedeniyle düşebilir. Kan kanserleri kemoterapi ya da kök hücre nakliyle tedavi edilebilir ki bu tedaviler de platelet sayısında düşmeye neden olabiliyor. Platelet sayısı önceden belirlenmiş bir eşik değerin altına düştüğünde (örneğin 10 x 109/L veya altı) kanamayı önlemek için veya uzun süreli burun kanaması ya da çok sayıda ekimozlar şeklindeki kanamaların tedavisi için kan nakli yapılabilir. Nakil yapmak için, evvelden belirlenmiş düşük platelet sayısı eşiklerinin oluşmasını beklemek kanama ihtimalini artırarak zarar verebilirken, daha yüksek eşikler kullanmak da hastaya gereksiz yere platelet nakledilmesi anlamına gelebilir. Platelet nakillerinin ters etkileri olabilir, masraflıdır ve sağlık sitemi kaynaklarına yük getirebilir, bu durumda lüzumsuz nakillerden kaçınmak gerekir.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2015 Temmuzuna kadar güncel. Bu güncellememize eklenecek yeni araştırma bulamadık. Derlediğimiz 3 randomize kontrollü araştırmada, platelet sayısı güncel standart olan 10 x 109/L veya altına düştüğünde yapılan nakillerle, daha yüksek eşiklerde (20 x 109/L veya altı, 30 x 109/L veya altı) yapılan nakiller kıyaslandı. Araştırmalarda güncel standarda göre daha düşük eşikler ya da alternatif eşikler kıyaslanmadı. Araştırmalar 1991 ve 2001 yılları arasında toplam 499 katılımcıyla yapıldı. İkisine kemoterapi alan lösemili erişkinler alındı. Üçüncüsü kök hücre nakli yapılan çocuk ve erişkinlerle yapıldı.

Araştırmalardan ikisinde fon kaynağı raporlandı. Endüstiden fon aldığını bildiren çalışma yoktu.

Anahtar sonuçlar

Kan kanseri ya da tedaviye bağlı olarak platelet sayısı düşen hastalarda sayı 10 x 109/L veya altı olduğunda nakil yapmak daha yüksek eşikler kullanımına göre (20 x 109/L veya altı, 30 x 109/L veya altı) kanama riskini artırmıyor.

Platelet sayısı sadece 10 x 109/L veya altına düştüğünde nakil yapmak, verilen platelet sayısında azalmayla sonuçlandı.

Platelet sayısı sadece 10 x 109/L veya altına düştüğünde nakil yapmakla 20 x 109/L veya altı, 30 x 109/L veya altı eşiklere göre, nakil reaksiyonlarının sayısının azaldığını gösteren kanıt bulunmadı.

Çalışmalarda yaşam kalitesi sonuçları raporlanmadı.

Bu derlemenin bulguları 3 araştırma ve 499 katılımcıya dayanıyor. Daha fazla kanıt sağlanmadıkça platelet nakillerinin güncel standart nakil eşiğinin kullanımına dayanarak sürdürülmesi makul.

Kanıt kalitesi

Bulguların çoğu için kanıt kalitesi düşüktü. Kaliteye düşük değer biçilmesinin nedeni katılımcıların hangi çalışma kolunda yer aldığını kendilerinin ve hekimlerinin bilmesi ve ayrıca tedavi etkisinin tahmini hesabının belirsiz olmasıydı.

Kaynak

Estcourt LJ, Stanworth SJ, Doree C, Hopewell S, Trivella M, Murphy MF. Comparison of different platelet count thresholds to guide administration of prophylactic platelet transfusion for preventing bleeding in people with haematological disorders after myelosuppressive chemotherapy or stem cell transplantation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD010983. DOI: 10.1002/14651858.CD010983.pub2

Orijinal özet için: Platelet Nakil Eşikleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv