Sağlık Kuruluşlarında Kadınların Yakın İlişki Şiddeti Yönünden Taranması


Foto: Wellcome Library, London

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Bu derlemeyi sağlık kuruluşlarına başvuran tüm kadınlara mevcut ya da eski eşinden şiddet görüp görmediğini sormanın (tarama) şiddet gören kadınları öğrenmeye ve destekleyici cevap sağlama ya da destek servislerine sevk etmeye yardımı olup olamayacağını anlamak için yaptık. Ayrıca bunun olağan bakıma kıyasla yaşamlarında süren şiddeti azaltıp azaltmayacağını, yaşamlarını iyileştirip iyileştirmeyeceğini ve zarara neden olup olmayacağını bilmek istedik.

Yakın ilişkisinden ya da eski ilişkisinden fiziksel, psikolojik ya da cinsel şiddet gören kadınlar sağlık sorunları ve gebelikle ilgili problemler yaşarlar ve erken ölümler görülür. Çocukları ve ailelerinin de yakınmaları olabilir. Şiddet gören kadınlar sıklıkla sağlık kuruluşlarına başvurur. Bazı insanlar sağlık profesyonellerinin kendilerinin bir açıklama yapmaları beklenmeden rutin olarak aile içi şiddet konusunda sorgulanması gerektiğini tartışmaya açtı. Tarama sorgulamasının açıklama yapmayacak olanları suistimali açıklamak için ya da yaşadıkları tecrübeyi kötüye kullanım olarak fark etmeleri için cesaretlendirebileceğini öne sürdüler. Bu da sağlık profesyoneline hızla destek sağlama veya uzman yardımına yönlendirme ya da ikisini birden sağlama imkânı verecektir. Bazı devletler ve sağlık kuruluşları tüm kadınların ev içi şiddeti açısından taranmasını tavsiye eder. Diğerleri ise bu taramanın antenatal kliniklere başvuran gebeler gibi yüksek riskli grupları hedeflemesi gerektiğini savunur.

Çalışma özellikleri

17 Şubat 2015 tarihine kadar olan araştırmaları taradık. Herhangi bir sağlık kuruluşuna başvuran 15 yaş üstü kadınlarla yapılan çalışmaları derledik. Araştırmamız sonunda12 369 çalışma bulundu ve tedricen üstteki kriterleri sağlayan 13 araştırma derlendi. Tümünde 14 959 kadınla çalışmalara katılma konusunda anlaşmaya varıldı. Çalışmalar farklı tip sağlık kurumlarında (antenal klinikler, kadın sağlığı/annelik hizmetleri, acil servisler ve birinci basmak merkezleri). Genel olarak domestik şiddet yasaları olan ve sağlıkçıların sevk yapabileceği destek hizmetleri geliştirmiş yüksek gelirli ülkelerin şehir kurumlarında çalışıldı. Derlenen çalışmaların her biri bir dış kaynaktan fon sağladı. Fonların çoğunluğu hükümet kurumları ve araştırma konseylerinden, küçük bir kısmı vakıflar ve üniversitelerden sağlandı.

Ana sonuçlar ve kanıt kalitesi

10 074 kadın üzerinde yürütülen, sağlık profesyonellerinin kadınları suistimal hakkında sorgulayıp sorgulamadığı veya tartışıp tartışmadığı ve /veya katılımcının kayıtlarında suiistimal belgeleyip belgelemediğini yoklayan 8 araştırma derlendi. Bu yolla belirlenen suiistimal kurbanı kadınların sayısında kıyaslama gruplarına göre iki kat artış bulundu. Bu kanıtların kalitesi orta derecedeydi.

Genel popülasyon içinde daha küçük grupları da inceledik ve örneğin gebe kadınlar tarandığında suiistimal belirleme ihtimalinin kıyaslanan gruplara göre dört kat arttığını bulduk. Sağlık profesyonellerinin sevk davranışında bir artış görmedik ancak sevkler sadece iki çalışmada benzer şekilde ölçüldü ve bu çalışmalarda bazı kusurlar vardı.

Taramanın uzman hizmetinden faydalanmayı artıp artırmadığını söyleyemiyoruz ve mali etkin olup olmadığını araştıran çalışma da bulunamadı. Bazı metotların suiistimal yakalamada daha iyi olup olmadığını da araştırdık, örneğin bazı kadınların bir bilgisayara açıklama yapmaya daha istekli olması beklenebilir; ancak bir metodun diğerlerinden daha iyi olduğunu bulamadık. Çalışmalar içinde şiddetin tekrarını (buna sadece iki çalışmada bakıldı ve etki görülmedi) veya kadının sağlık durumunu (sadece bir çalışmada incelendi ve 18 ay sonunda fark bulunmadı) araştıran çalışma eksikliği vardı. Son olarak birçok çalışmada kısa vadeli ters sonuçlar değerlendirildi ancak olmadığı bildirildi.

Sağlık profesyonellerinin tarama ile belirlediği kadın sayısındaki artış ile sağlık kurumuna başvuran gerçekten ev içi şiddetine maruz kalmış kadınların yüksek sayısı birbirine uymuyor. Taramanın gerçekten sevkleri ve kadınların destek hizmetlerinden yararlanmasını artırdığını ve/veya şiddeti azalttığı ve kadınların sağlık ve iyilik hallerine pozitif etkisi olduğunu gösteren daha çok kanıt gerekiyor. Buna dayanarak sağlık kuruluşlarında tüm kadınlara şiddet sorgulaması yapılmasını tavsiye etmek için yetersiz kanıt olduğuna karar verdik. Bu aşamada sağlık profesyonellerini; suiistimal belirtileri gösteren ya da yüksek riskli gruplara giren kadınları sorgulamak ve onlara destekleyici cevap ve bilgi sağlamak ve güvenliklerini birlikte planlamak üzere eğitmek daha etkin olabilir.

Kaynak

O'Doherty L, Hegarty K, Ramsay J, Davidson LL, Feder G, Taft A. Screening women for intimate partner violence in healthcare settings. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD007007. DOI: 10.1002/14651858.CD007007.pub3

Orijinal özet için: Domestik Şiddet

Tam metin için: Tıbbi Özet ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv