Doğum Defektlerini Önlemek İçin Gebelik Öncesi ve 12 haftaya Kadar Erken Gebelikte Folik Asit Takviy


Foto: Wellcome Photo Library, Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

Folik asit, folatın takviyelerde ve takviye edilmiş temel gıdalarda (buğday ve mısır unu gibi) nöral tüp defektlerinin (NTD) oluşmasını azaltmak için kullanılan bir sentetik formudur. Bu defektler omurganın bir ya da iki omurunda kemik açıklığı olan spina bifida ve nöral tüpün baş kısmının kapanamadığı anensefalidir. Kadınlara gebe kalmaya çalıştıkları dönemden gebeliğin 12 haftasına kadar folik asit takviyesi tüm dünyada tavsiye edilir. WHO tarafından önerilen diğer bir opsiyon üreme çağındaki kadınların, özellikle anemi prevalansı %20’nin üzerinde olan popülasyonlarda aralıklı olarak (haftalık) demir ve folik asit takviyeleri almalarıdır. Takviye yarık damakla birlikte ya da olmadan yarık dudak ve doğumsal kalp defektleri gibi diğer doğum defektlerini de azaltabilir. Yakın zamanlarda folik asit takviyesine bir alternatif olarak 5- metil tetrahidrofolat (5-MTHF) önerildi. Bunun en büyük nedeni diyette bulunan folat ve folik asidin 5-MTHF’ye metabolize olmasıdır. Bazı kadınlarda kanda folat konsantrasyonunu düşüren gen özellikleri bulunur.

Bu derleme folik asit takviyesinin ilk ve ikinci sefer NTD oluşumuna karşı koruduğunu konfirme etti, diğer doğum defektlerinden koruyup korumadığını tayin etmek için yeterli kanıt olmadığını gösterdi. Mevcut diğer alternatif takviye şemalarının güvenliği ve anne ve bebeklerde başka sonuç göstergeleri üzerine muhtemel etkileri hakkında bilgi de eksik. 2033’ünde NTD’li gebelik öyküsü olan, 5358’inde olmayan 7391 gebe üzerinde yürütülen beş araştırmanın bu derlemesi, bu defektlerin tekrarlamasını önlemede, gebelik öncesinde ve gebeliğin 12 haftasına kadar, başka vitaminlerle birlikte veya olmadan, 0.36 mg (360 mcg) ile 4 mg (4000 mcg) arası değişen günlük dozlarda folik asit takviyesinin koruyucu etkisini gösteriyor.

Yarık dudak ve damak, düşük ve herhangi başka doğum defektleri gibi diğer sonuçlar üzerine etkiyi değerlendirmek için yeterli veri sağlanamadı. Özellikle buğday ve mısır unu gibi temel gıdaların folik asitle takviyesinin zorunlu olmadığı ve NTD prevalansının hala yüksek olduğu ülkelerde, farklı tipte takviye programları ve farklı tipte takviyeler (5- metil tetrahidrofolat / 5-MTHF) kullanımı üzerine daha çok araştırma yapılması gerekiyor.

NTD’ler için neonatal sonuçlarda genel kanıt kalitesi yüksek, buna karşın diğer neonatal sonuçlar için düşüktü. Anneyle ilgili sonuçların genel kalitesine orta olarak değer biçildi.

Kaynak

De-Regil L, Peña-Rosas J, Fernández-Gaxiola AC, Rayco-Solon P. Effects and safety of periconceptional oral folate supplementation for preventing birth defects. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD007950. DOI: 10.1002/14651858.CD007950.pub3

Orijinal özet için: Gebeye Folat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv