Hastaların Yüksek Göz İçi Basıncı Veya Glokom İçin Göz Damlalarını Yazıldığı Gibi Kullanmalarına Yar


Foto: Audun Rognerud / Flickr

Cochrane derleme özeti

Çok sayıda insan göz damlalarını reçetede yazıldığı gibi kullanmaz. Glokom yavaş ilerleyen bir göz hastalığıdır ve şiddetli görüş kaybıyla sonuçlanabilir. Yüksek göz içi basıncı ya da glokom için yazılan damlalar, ilerleme hızını azaltmak için basıncı düşürmek ya da yükselmiş basıncın glokoma dönüşmesini önlemeyi hedefler. Bu göz damlalarının sürekli olarak, çoğu zaman yaşam boyu kullanılması önemlidir. İlk defa göz damlası yazılan hastaların yaklaşık üçte biri ilk yıl içinde reçetelerini düzenli almada başarısız olur, alanlar dahi daima gereken sıklıkta kullanmaz. Neden olarak birçok faktör düşünülmüştür, örneğin; unutkanlık, çok sayıda ilaç kullanıyor olmak, damlayı damlatmanın zorluğu, glokom hakkında bilgi eksikliği, iş yoğunluğu ve faydalı görmemek.

Bu derleme insanlara damlaları yazıldığı gibi kullanmalarına yardımcı olacak farklı metotları deneyen 16 araştırmaya (1565 katılımcı) dayanıyor. Tüm çalışmalar endüstrileşmiş ülkelerde yapıldı (Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan, İzlanda, Japonya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD) ve hastalar ayaktan tedavi kurumlarından derlendi.

Aşağıdaki müdahaleler araştırıldı:

Damla rutinlerini basitleştirmek, hatırlatıcı cihazlar, otomatik telefon servisi, glokom hakkında bilgi sağlama ve göz bakımı ile ilgili günlük konularda tavsiye önerileri.

Glokom ve göz damlaları hakkında bilgi sağlamayı; göz damlalarının damlatmayı günlük rutine yerleştirmede yardım gibi diğer müdahalelerle kombine eden çalışmalar daha başarılı göründü. Maalesef bu çalışmaların tümü de yüksek kaliteli değildi, bu nedenle kullanılabilecek daha çok kanıt sağlanıncaya kadar özel bir yöntemi tavsiye edemiyoruz. Hastanın ferdi gereksinimlerini anlamak ve bizlere daha etkili göz bakımı hizmeti sağlamada yardım etmek için bu alanda iyi kalitede araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Waterman H, Evans JR, Gray TA, Henson D, Harper R. Interventions for improving adherence to ocular hypotensive therapy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD006132. DOI: 10.1002/14651858.CD006132.pub3.

Orijinal özet için: Glokomda Tedaviye Sadakat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv