Pediyatrik Sedef Hastalığında Anti-TNF İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Psoriyasis her yaşta gelişebilen kronik bir cilt hastalığıdır. ABD ve Avrupa için yapılan tahmini hesaplar çocuk deri hastalıklarının %4’ünü teşkil ettiğini gösteriyor. Çoğu olguda hafiftir, kremlerle tedavi edilebilir. Ancak çocukların küçük bir yüzdesinde hastalık orta-yüksek arası şiddettedir, siklosporin veya metotreksat gibi ilaçların kullanımını, bazıları da anti-TNF (tümör nekroz faktörü) gibi daha yeni ilaçların enjeksiyonunu gerektirir. Anti-TNF ilaçlar (etanersept, infliksimab ve adalimumab) vücutta tümör nekroz faktörünün neden olduğu iltihabı azaltmayı hedefler.

Derleme sorusu

Etanersept, infliksimab ve adalimumab gibi anti-TNF ilaçlar 18 yaş altı çocuklarda orta – yüksek şiddette psoriyasis tedavisinde etkili ve güvenli mi?

Çalışma özellikleri

18 yaş altı hastalarda plaklı psoriyasis’in uzun vadeli tedavisinde anti-TNF ilaçların etki ve güvenliğini değerlendiren tüm randomize kontrollü çalışmaları aradık. Bilgi tabanları 2015 Temmuzuna kadar tarandı. 211 katılımcıda etanersepti araştıran sadece bir araştırma derleme kriterlerini karşıladı. Çalışma 3 fazlıydı: 12 haftalık randomize, çift kör, plasebo kontrollü faz; 24 haftalık açık faz ve 12 haftalık randomize çift kör, tedavi kesme-yeniden başlama tasarımındaydı.

Anahtar sonuçlar

Derlenen çalışmadan sağlanan kanıtlar etanerseptin 12 haftada psoriyasis yaygınlığını plaseboya kıyasla azalttığını gösteriyor. Birkaç ters olay bildirilmekle beraber probleme neden olmadan iyileşti. Derlenen çalışmada ilacın uzun vadeli yan etkilerine dair herhangi bir kanıt bulamadık.

Kanıt kalitesi

Bu tek RKA Hekim Global Değerlendirmesi (PGA) ve Psoriyasis Alan ve tüm Psoriyasis Şiddet İndeksi (PASI) skorları (75, 90 ve 50) için yüksek kalitede kanıt ve yaşam kalitesi sonuçları için orta kalitede kanıt sağlamakla beraber ne etanersepti ne de başka anti-TNF ilaçları kıyaslayan başka randomize çalışma bulamadık. Bu da psoriyasisli çocuklar ve gençlerde biyolojik tedavi kullanımıyla ilgili daha fazla, iyi tasarımlı randomize çalışma gerektiğinin altını çiziyor. Birkaç çalışma sürüyor ancak henüz bitmedi ve yayınlanmadı, derlemenin gelecekteki güncellemelerine dâhil edilmesi planlandı.

Kaynak

Sanclemente G, Murphy R, Contreras J, García H, Bonfill Cosp X. Anti-TNF agents for paediatric psoriasis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD010017. DOI: 10.1002/14651858.CD010017.pub2

Orijinal özet için: Çocukta Sedef Tedavisinde Anti TNF

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv