Kış Depresyonunu Önlemede Antidepresanlar


A. Sisley. Louveciennes'de kar. Foto: Krister Levander

Cochrane derleme özeti

Bu derleme neden önemli?

Kuzey enlemlerinde çok sayıda insan kışın azalan gün ışığına reaksiyon olarak ortaya çıkan hüzünden yakınır. Etkilenenlerin üçte ikisi kadındır. Uyuşukluk, aşırı yeme, şiddeti karbonhidrat yeme isteği ve mod baskılanması olağan semptomlardır. Bazı insanlarda kış hüznü depresyona dönüşür, günlük yaşamları ciddi derecede etkilenir. Üçte iki kadarı her kış depresif belirtiler yaşar.

Bu derleme kimleri ilgilendirir?

* kış depresyonu yaşamış herhangi bir kişi

* kış depresyonu yaşamış kişilerin akraba ve arkadaşları

* genel pratisyenler, psikiyatristler ve eczacılar

* erişkin ruh sağlığı hizmetlerinde çalışan profesyoneller

Bu derleme hangi soruları cevaplamayı amaçlıyor?

Mevsimsel paterni ve yüksek tekrarlama oranı göz önüne alındığında sonbahar ve kış ayları esnasında antidepresan tedavi mod depresyonunun başlangıcını önleyebilir. Bu derleme kış depresyonu öyküsü olan insanlarda bir sonraki kış depresyonun başlamasını önlemek için antidepresan kullanmanın faydalarının zararlarına ağır basıp basmadığını anlamayı amaçlıyor. Bu soru günümüze kadar sistematik bir yolla araştırılmadı.

Bu derlemeye hangi araştırmalar alındı?

Kış depresyonunu önlemek amacıyla verilen antidepresanlar üzerine yapılan çalışmalar için veri tabanlarını 2015 Ağustosuna kadar araştırdık. 2986 kayıt içinden, uzatılmış salınımlı bupropiyon veya plasebo kullanan toplam 1100 katılımcı arasında yürütülmüş 3 randomize kontrollü araştırma bulduk (Bupropiyon mevcut birçok antidepresandan sadece biri olmakla beraber kış depresyonunun önlenmesinde tek lisanslı olandır).

Derleme kanıtları ne gösteriyor?

Sonuçlar antidepresanları sekiz insandan yaklaşık birinde kış depresyonunu önleyebildiğini gösterdi. Kalan yedi hasta tedaviye rağmen kış depresyonundan yakındı ya da zaten kış depresyonu yaşamayacaktı. Antidepresan kullananlarda, kullanmayanlara kıyasla baş ağrısı, bulantı veya uykusuzluk yaşama riski hafifçe yüksekti.

Doktorların hastalarıyla antidepresanların ve ışık tedavisi, psikolojik tedaviler veya yaşam tarzı değişiklikleri gibi diğer potansiyel önleyici tedavilerin avantaj ve dezavantajlarını tartışmaları gerekir. Bu tedavileri kıyaslayan araştırma çalışmaları mevcut olmadığı için hasta tercihleri göz önüne alınmalıdır.

Bundan sonra ne yapılmalıdır?

Derleme yazarları gelecekte yapılacak çalışmalarda kış depresyonunu önlemede en iyi tedaviyi belirlemek için antidepresanları doğrudan ışık tedavisi, psikolojik tedaviler veya başka ilaçlar gibi başka tedavilerle kıyaslanmasını tavsiye eder.

Kaynak

Gartlehner G, Nussbaumer B, Gaynes BN, Forneris CA, Morgan LC, Kaminski-Hartenthaler A, Greenblatt A, Wipplinger J, Lux LJ, Sonis JH, Hofmann J, Van Noord MG, Winkler D. Second-generation antidepressants for preventing seasonal affective disorder in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD011268. DOI: 10.1002/14651858.CD011268.pub2

Orijinal özet için: Kış Depresyonundan Korunma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv