Serebral Palsili Çocuklarda Spastisite Tedavisi İçin İntratekal Baklofen


Baklofen pompası. Foto: Alin Steglinski

Cochrane derleme özeti

Kas tonusunun artışı olan spastisite serebral palsili (CP) çocuklarda en sık görülen hareket güçlüğüdür. Baklofen beyin ve omurilikteki reseptörlere etki ederek anormal kas tonusunu düşürmeye yarayan bir ilaçtır. Ağızdan tedavi olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır. Oral alımın dezavantajları, etki göstermeden önce sadece küçük bir miktar ilacın kan-beyin bariyerini aşabilmesi ve istenmeyen aşırı sedasyon etkisinin dozu sınırlamasıdır. Baklofenin doğrudan omuriliği çevreleyen sıvılara verilmesi bu sorunları çözebilir. Bu tedavi intratekal baklofen tedavisi olarak adlandırılır ve cilt altına yerleştirilen ve bağlantılı olduğu, omuriliği çevreleyen membranların içine giren bir kateterle baklofeni doğrudan omurilik ve beyni çevreleyen sıvının içine veren bir pompa yoluyla sağlanır.

Bu derlemede bu güne kadar yapılan araştırma çalışmalarından intratekal baklofenin CP’li çocuklarda spastisiteyi kısa vadede azaltmak için etkili bir tedavi olduğuna dair az miktarda kanıt olduğu kararına varıldı. İntratekal bakofenin bu çocuklardaki spastisiteye üzerine uzun vadeli etkisi daha da belirsizdir.

İki kısa vadeli çalışma (aynı araştırmacılar) spastisitede bir azalma gösteriyor, ancak daha uzun erimli tek bir çalışma, intratekal baklofen kullanımıyla spastisitede azalma için minimal kanıt gösteriyor. İki kısa vadeli çalışma daha intratekal baklofenle spastisitede azalma gösterdi ancak yazarlar veri analizinde uygunsuz yöntemler kullandılar, bu nedenle sonuçların geçerliliği kesin değildir. Tüm çalışmalarda katılımcı sayısı azdı ve bu da sonuçları daha az güvenilir kılıyor.

Araştırmamız yine bir kısa ve bir de uzun vadeli çalışmadan (yine aynı araştırmacılar) intratekal baklofen tedavisinin CP’li çocuklarda konfor, bakımda kolaylık ve yaşam kalitesinin bazı özelliklerinde iyileşme sağladığına dair kanıt sağlıyor. Ancak bu uzun erimli çalışmanın sonuçları, kimin gerçek tedavi aldığını ya da kontrol grubunda olduğunu hem araştırmacıların hem de katılımcıların bilmesinden etkilenmiş olabilir. Aynı çalışmada intratekal baklofenin CP’li çocuklarda kaba motor işlevleri biraz iyileştirdiği de bulundu, ama yine bu sonuçlar da çalışmanın yürütüm yolundan etkilenmiş olabilir.

Bu sonuçları doğrulamak için spastisite tedavisinde intratekal baklofenin etkinliğine dair başka araştırmacılardan gelecek daha fazla kanıt gerekiyor.

Pompa implantasyonuyla uzun süreli olarak verilen tedavinin emniyeti ve ekonomik sonuçları hakkında kısa vadeli RK araştırmalardan sağlanan az kanıt var. Aynı nedenlerle intratekal baklofen tedavisi alan çocuklarda sonradan ortopedik cerrahi girişim gereğinde değişim olup olmadığına dair karara varamıyoruz.

Kaynak

Hasnat MJ, Rice JE. Intrathecal baclofen for treating spasticity in children with cerebral palsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 11. Art. No.: CD004552. DOI: 10.1002/14651858.CD004552.pub2

Orijinal özet için: Baklofen Pompası

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar