Patello Femoral Ağrı Sendromunda Diz Ortezleri

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Patello-femoral ağrı sendromu (PFAS) genellikle genç ve fiziksel yönden aktif insanları etkileyen diz ağrısıdır. Ağrısı diz ön tarafında veya diz kapağı ardında hissedilir. Bu ağrıya diz hareketleri esnasında diz kapağının hizalamasındaki bir bozukluğun neden olduğu öne sürülür. Hastalara faydalı olmak için fizyoterapistler diz kapağını doğru hizalamak için bandaj veya dizlik şeklinde çeşitli ortezler önerir ya da hastalar kendileri alarak kullanır.

Derleme sorusu

Ön diz ağrısı olan hastalarda ortez kullanmanın ağrıyı azaltıp azaltmadığını, diz işlevini ve günlük yaşam aktiviteleri ve spora katılım yetilerini iyileştirip iyileştirmediğini anlamayı hedefledik. Ayrıca ortez kullanımıyla birlikte cilt problemleri gibi bir ters etki olup olmadığını da araştırdık.

Çalışma özellikleri

Elektronik veri tabanları ve başka kaynakları 2015 Haziranına kadar taradık ve PFAS’li toplam 368 erişkinle ilgili sonuç bildiren 5 araştırmayı derledik. Üç araştırmada katılımcılar çeşitli sağlık kliniklerinden toplanırken kalan ikisine eğitim gören askerler alındı. Çalışmaların beşi de küçük olup kayırma hatası riski yüksekti, bu da sonuçların güvenilir olmayabileceği anlamına geliyor.

Araştırmalarda farklı tipte kıyaslamalar yapıldı: Egzersiz tedavisine eklenen diz ortezi, sade egzersize; bir tip ortez bir diğerine ve ortezler egzersize karşı kıyaslandı. Hiç bir araştırmada ortezin kullanım şekli, örneğin ortezin tüm gün ya da sadece fiziksel aktivite esnasında kullanımı değerlendirilmedi.

Anahtar sonuçlar

5 araştırmada da egzersize ek ortez kullanımı sade egzersizle kıyaslandı. Bu araştırmalarda ortez kullanmanın diz ağrısında fark sağlamadığına (3 çalışmanın verileri) ve işlevde fark sağlamadığına dair (2 çalışmanın verileri) çok düşük kalitede kanıt bulundu. Araştırmalarda yaşam kalitesi, kaynak kullanımı veya katılımcı tatmini raporlanmadı. Bir çalışmada diz ağrısı nedeniyle askeri eğitimi bırakanlar ortez grubuna alındı. Zayıf raporlama yapan bir araştırmada dizlik verilen gruptaki katılımcıların üçte birinde dizde rahatsızlık ya da ciltte abrazyon yakınmaları bildirdi.

3 araştırma, farklı tipte diz ortezleriyle yapılan ikili kıyaslamalarla ilgili çok düşük kalitede kanıt sağladı: 63 katılımcıda 2 tip ortez birbiriyle, 31 katılımcıda dizlikle sargı ve 44 katılımcıda patellar halkalı dizlik sade dizlikle kıyaslandı. Hiçbirinde iki tip ortez arasında önemli fark bulunmadı. Yine hiçbiri yaşam kalitesi, kaynak kullanımı ve hasta tatmini raporlamadı. Patellar sargıyı dizlikle kıyaslayan 1 araştırmada ağrı nedeniyle askeri eğitimi bırakan katılımcılar dizlik grubuna atandı. Zayıf raporlama yapan bir araştırmada patellar halkalı dizlik verilen gruptaki katılımcılarda dizde rahatsızlık ve cilt abrazyonu sade dizliğe göre üç kat fazla görüldü

66 katılımcılı 1 araştırmada ortez egzersizle kıyaslandı ve iki grup arasında ağrı ve diz işlevinde klinik önemli fark olmadığına dair çok düşük kalitede kanıt sağlandı. Çalışmada komplikasyonlar dâhil başka sonuç ölçütü raporlanmadı.

Sonuç

Sonuç olarak, PFAS tedavisinde diz ortezi kullanımını aydınlatacak kanıt eksiği olduğunu bulduk. Derlememizde farklı diz ortezlerini inceleyen araştırmalardan, bunları kullanmanın, PFAS tedavisi için egzersiz yapan erişkinlerde kısa vadede (3 ay altı) diz ağrısını azaltamadığı ve diz işlevini iyileştiremediğine dair çok düşük kalitede kanıt bulundu. Bulgularımız PFAS tedavisi için sık kullanılan diz ortezlerinin kullanımını aydınlatacak iyi kalitede araştırmalar yapılması gerektiğini gösteriyor.

Kaynak

Smith TO, Drew BT, Meek TH, Clark AB. Knee orthoses for treating patellofemoral pain syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD010513. DOI: 10.1002/14651858.CD010513.pub2

Orijinal özet için: Ön Diz Kapağı Ağrısı Tedavisinde Ortez

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv