Kompleks Febril Nöbetleri Olan Çocuklarda EEG

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Febril nöbetler (ateşli havale) basit ve kompleks olarak sınıflanır. Kompleks nöbetler yüksek ateşle birliktedir, 15 dakikadan uzun sürer, 24 saat içinde birden fazla olur ve vücudun bir yanıyla sınırlıdır. Bazı ülkelerde sık görülür ve hekimler bu çocuklarda EEG çekilmesini tavsiye eder. EEG’nin nöbetlerin neden olduğunu anlamaya ve gelecekteki nöbet riskini belirlemeye faydası olabilir.

Çalışma özellikleri

İlk kompleks nöbetini geçiren 5 yaş altı çocuklarda EEG’yi EEG çekilmemesine karşı kıyaslayan randomize kontrollü araştırmalar (RKA) için tıbbi veri tabanlarını taradık. EEG çekiminden 1, 2, 12 ve 24 aya kadar görülen nöbet sayısına bakmayı hedefledik.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

Mümkün olan tüm kaynakları taradık ve konuya yönelik olarak 6 Temmuz 2016 tarihine kadar yayınlanan bir RKA bulamadık. Çocuklarda kompleks febril nöbetler sonrasında EEG kullanımını (ve zamanlamasını) destekleyen ya da reddeden yüksek kaliteli kanıt olmadığı kararına vardık. Bu sebeple konuyla ilgili iyi tasarımlı RKA’lar yapılması gerekiyor. Bu derlemeyi gelecekte yeni RKA’lar yayınlanacağını umarak güncellemek niyetindeyiz.

Kaynak

Shah PB, James S, Elayaraja S. EEG for children with complex febrile seizures. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD009196. DOI: 10.1002/14651858.CD009196.pub3

Orijinal özet için: Ateşli Havale Ve EEG

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv