Epilepsili Çocuklar İçin Bakım Sağlama ve Kendini İdare Stratejileri


Foto: Sylvie F

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Epilepsi, kişinin sıklığı önceden bilinmeyen nöbetler geçirebileceği bir grup hastalıktır. Çoğu nöbetler ilaçlar ya da başka tipte tedavilerle iyi kontrol edilebilir ancak epilepsi sosyal, okulla ve işle ilgili problemlere neden olup bağımsız yaşamı zorlaştırabilir. Nöbetler kişilerde fiziksel problemlere (kırıklar ve morarmalar ve ani ölüm riskinde artma) ve toplumun hastalığa bakışı epilepsilinin etiketlenmesine neden olabilir. Bu nedenle epilepsili hastalar ve aileleri sosyal destek eksiği, sosyal izolasyon, utanç, korku ve ayrımcılık yaşayabilir, hatta bazı ebeveyn suçluluk da hissedebilir.

Epilepside özbakım kişinin nöbetlerini kontrol etmek ve iyilik halini güçlendirmek için öğrenebileceği ve adapte olabileceği sağlıkla ilgili davranış ve eylemleri ifade eder. Bu kişi ile hizmet sağlayıcı (örneğin ayaktan epilepsi uzmanlık klinikleri, aile hekimleri ve uzman hastane doktorları arasında hemşire temelli bağlantı hizmetleri, uzman epilepsi dernek ekipleri ve gönüllüler) arasında bir ortaklık ve hizmetlerin spesifik grupları (örneğin çocuklar, ergenler ve aileler) hedef almasını gerektirir.

Çalışma özellikleri

Epilepsili çocuklarda (18 yaş ve altı) epilepsinin öz idaresinin etkinliğini araştıran klinik çalışmalar için bilimsel veri tabanlarını taradık. Sonuçlarımız 2013 Aralığına kadar günceldir. İnsanların ne kadar iyi ya da kötü olduğu ve ailenin epilepsiyle ne kadar baş edebildiğini görmek için birkaç sonuç ölçütünü incelemek istedik (örneğin nöbetlerin ne sıklıkta geldiği, ne kadar kötü olduğu, ilaçların ne kadar işe yaradığı, çocuğun ne kadar iyi hissettiği, okul/iş devamı ve bakımın maliyeti).

Ana sonuçlar

Bu derlemede epilepsili çocuklarda beş farklı eğitim –veya danışmanlık- bazlı müdahale kıyaslandı. Bir müdahalede sadece çocuklar hedeflendi, ikisinde çocuklar ve ebeveyn, birinde ergenler ve ebeveyni ve bir diğerinde çocuk ve ergenler ile ebeveyn hedeflendi. Müdahalelerin tümü de ölçülen sonuç beklentilerinin bazılarını iyileştirir göründü ancak hiçbiri sonuç ölçütlerinin tümünü iyileştirmedi. Bu çalışmaların metotlarında da bazı sorunlar vardı ve sonuçların güvenilirliğini düşürdü. Müdahalelerin hiçbiri bir zarara neden olmamakla beraber etkileri sınırlıydı ve herhangi birini epilepsili çocuklar için en iyisi olarak tavsiye edemiyoruz.

Epilepsili çocukların bakımında en iyi yollara dair kanıtlar hala belirsizdir.

Kanıt kalitesi

Tüm çalışmaların yürütüm şeklinde büyük sorunlar olduğu için kanıt kalitesi düşüktür.

Kaynak

Fleeman N, Bradley PM, Lindsay B. Care delivery and self management strategies for children with epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD006245. DOI: 10.1002/14651858.CD006245.pub3

Orijinal özet için: Epilepsili Bakımı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv