Erken Doğumu Önlemede Kullanılan Farklı Magnezyum Sülfat Rejimleri

Cochrane derleme özeti

37 haftalık gestasyondan önce doğan bebeklerde, özellikle çok erken doğarlarsa ölüm ya da ciddi hastalık riski yüksektir. Annelere bebeklerin erken doğumunu önlemek için çeşitli ilaçlar verilir. Bunlardan biri de magnezyum sülfattır.

Artık magnezyum sülfatın erken doğumları önlemede fayda sağlamadığı gösterilmiş olsa da, kullanıldığında en güvenli ve iyi verilme yolunun bilinmesi önemli. Yüksek dozda magnezyum sülfatla ilgili özel bir endişe konusu olarak bebekte ölüm riskinin artışı öne sürüldü. Magnezyum sülfatın hipertansiyonlu gebelerde eklampsinin önlenmesi ve tedavisinde ve erken doğum riski olan annelerde bebeğin beynini koruyup uzun vadeli sonuçları iyileştirerek fayda sağladığı gösterildi. Bu kullanımlar başka Cochrane derlemelerinde araştırıldı.

Bu derleme için toplam 360 anne ve bebeği ile yapılan 3 araştırma belirlendi ancak birinden veri sağlanamadı. Araştırmalar küçüktü, kayırma hatası riski düşük ya da belirsiz olarak değerlendirildi. Araştırmalarda derlemenin sonuç ölçütlerinin çoğu raporlanmadı. Erken doğum yapan annelere magnezyum sülfat verildiğinde yüksek ya da düşük, farklı dozların, ölen bebek sayısı etkilemediğini gösteren sınırlı kanıtlar bulduk (çok düşük kalitede kanıt). Çalışmaya girişten sonraki 48 saat içinde doğum ye da anne ve bebekler için ciddi sonuçlar gibi önemli sonuç ölçütlerini değerlendirecek veri bulunmadı. Derlenen araştırmalar bu derlemeyle ilgili başka sonuç ölçütleri için az veri sağladı.

Bir araştırmada yeni doğanda RDS oranının yüksek doz magnezyumla düşük doza kıyasla azaldığı (düşük kalitede kanıt) ve YDYBÜ’de kalış süresinin düşük doza göre kısaldığı bulundu. Ancak bu sonuçlar bir küçük araştırmaya dayanıyor ve dikkatle yorumu gerekir.

Düşük doz ve yüksek doza alan kadınlar arasında sezaryenle doğum oranı değişmedi.

Gruplar arasında, doğumdan önce ya da izleyen ayda ölen bebek sayısı, kalsiyum düzeyi düşen, kemik yoğunluğu düşen ya da kırık geçiren bebek sayısı anlamında da fark bulunmadı.

Hastaların raporladığı ters olaylar olarak ateş basması, baş ağrısı (2 araştırma, 248 kadın) bulantı ve kusma (1 araştırma, 100 kadın) gruplar arasında fark göstermedi.

Yüksek doz magnezyum sülfat alanlardan iki annede akciğer ödemi olduğu, düşük doz alanlarda olmadığı bildirildi.

Farklı tedavi süreleri, zamanlaması ve ilacı vermenin başka yollar araştırılmadı.

En iyi doz, tedavi, süresi, tedavi zamanlaması ve tekrarlayan dozların anne ve bebeklerde etkinlik ve güvenliğiyle ilgili kanıt yokluğuna yönelik olarak daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak

McNamara HC, Crowther CA, Brown J. Different treatment regimens of magnesium sulphate for tocolysis in women in preterm labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD011200. DOI: 10.1002/14651858.CD011200.pub2

Orijinal özet için: Erken Doğum Magnezyum Sülfat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv