Çocuklara Kan Yapıcı Kök Hücre Naklinden Sonra Görülen Kronik Graft-Versus-Host  Hastalığında Vücut

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kronik graft-versus-host hastalığı (KGVH) kan yapıcı kök hücre naklinden sonra olağan görülen bir komplikasyondur. Bağışçının bağışıklık hücreleri alıcının hücrelerini yabancı cisim olarak algılar. Böylece, nakledilen hücreler hastanın hücrelerine saldırır. Diğerleri içinde en sık etkilenen organlar deri, karaciğer ve barsaktır. Bu bağışıklık reaksiyonları akut iltihaba ve ardından organlarda uzun vadeli değişikliklere neden olabilir. Birinci seçenek tedavi, dirençli olgularda başka immün baskılayıcılarla kombine olarak kullanılan kortikosteroidler şeklindeki bağışıklık baskılayıcı tedavidir. Bu ilaçların hastanın hücrelerine karşı bağışıklık aracılı saldırıyı baskıladığı varsayılır. Ancak etkinliklerinin sınırlı olması ve şiddetli yan etkileri birkaç alternatif yaklaşımın uygulanmasına yol açtı.

Vücut dışı fotoferez (VDF) periferik kandaki bağışıklık hücrelerinin vücudun dışında toplanması şeklinde bir bağışıklık değiştirici tedavidir. Bu bağışıklık hücreleri bir fotoaktif ilaca (örneğin 8-metoksipsoralen gibi ışığa cevap veren bir madde) ve ardından ultraviyole A ışığına maruz bırakılır ve yeniden kana verilir. Bu prosedürün immün değiştirici etkisi tamamen aydınlatılmış değildir. Klinik uygulamayla ilgili birkaç güncel tavsiye kronik KGVH hastalığı olan çocuklarda VDF düşünülmesini öneriyor.

Çalışma özellikleri

Derleme için çocuk ve 18 yaş altı ergenlerde kronik graft versus host hastalığı tedavisinde VDF’nin etkinlik ve güvenliğini değerlendiren randomize kontrollü çalışmalar arandı.

Sonuçlar

Bu derlemenin orijinal versiyonunda ve bu güncelleme için yapılan literatür taramasında konuyla ilgili yapılmış randomize kontrollü araştırma (RKA) bulunamadı.

Güncel tavsiyeler retrospektif ya da gözlemsel araştırmalara dayanıyor. İdeal olarak pediyatrik hastalarda VDF'nin RKA’lara dayanması gerekir. VDF, steroide cevap vermeyen KGVH hastalarında bu tedavinin yüksek kalitede kanıtlarca desteklenmediği akılda tutularak düşünülebilir. Eğer klinik verilere dayanan tedavi kararı VDF lehinde verilirse, hastaların faydalı ve zararlı etkiler açısından dikkatle izlenmesi ve bu bilgilerin başka klinisyenlerle paylaşılması yönünde, örneğin VDF tedavisi gören çocukların kayıtlarını oluşturmak gibi gayretler gösterilmesi gerekir.

Kaynak

Weitz M, Strahm B, Meerpohl JJ, Schmidt M, Bassler D. Extracorporeal photopheresis versus alternative treatment for chronic graft-versus-host disease after haematopoietic stem cell transplantation in paediatric patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD009898. DOI: 10.1002/14651858.CD009898.pub3

Orijinal özet için: Vücut Dışı Fotoferez

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv