Büyük Travmalar İçin Helikopter Ambulans Hizmeti

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Travmalar tüm dünyada önde gelen ölüm ve malûliyet nedeni olup 1970’lerden bu yana, yaralıları travma bakımında uzman hastanelere taşımak için helikopter kullanılıyor. Helikopterler, daha hızlı nakil ve büyük yaralanma tedavisinde özel eğitimli tıbbi personel bakımı gibi birkaç potansiyel avantaj sağlar.

Çalışma özellikleri

Büyük yaralanması olan erişkinlerin helikopter ambulansla (HA) veya kara ambulansıyla (KA) naklini kıyaslayan klinik araştırmalar için tıbbi literatürü taradık. Kanıtlar 2015 Nisanına kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Tüm dünyada 12 ülkede yapılan 38 araştırma bulduk. Yaralının sürvi şansını iyileştirmede ya da uzun vadeli malûliyetlerin şiddetini azaltmada, helikopter ambulansın kara ambulansından daha iyi olup olmadığını anlamaya çalıştık.

Bu araştırmaların bazıları majör travmalardan sonra sürvide HA’ların biraz faydasını gösterirken diğerleri göstermedi. Çalışmalar değişik büyüklükteydi ve iki tip ambulanstan biriyle nakilde, daha fazla insanın hayatta kalıp kalmadığını belirlemede farklı metotlar kullanıldı. Bazı çalışmalardaki helikopter ambulanslarda uzman hekimler varken, diğerlerinin mürettebatı paramedik ve hemşirelerdi. Dahası HA veya KA ile nakledilen yaralılar değişken sayıdaydı ve yolda değişik prosedürler uygulandı. Bu prosedürlerden entübasyon gibi bazılarının kullanımı sürviyi artırabilir. Gerçi bu prosedürler kara ambulansında da yapılabilir. Çalışmalardan güvenlikle ilgili veri sağlanamadı. Her iki yolla da olabilecek ters etkiler muhtemel kara veya hava kazalarıdır.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmaların genel kalitesi düşüktü. Belli özellikler açısından HA’nın, GA’dan daha iyi olması mümkün. Bunları daha iyi olabilmesinde, majör yaralanma bakımında daha uzman bir eğitim almış personelin varlığı gibi çeşitli nedenler var. Ancak helikopterle naklin hangi bileşenlerinin sürviyi iyileştirdiğini belirlemek için daha fazla araştırma gerekiyor. Bazı araştırmalarda KA grubunda sağlanan bakım tarif edilmedi. Bu yetersiz raporlama nedeniyle kıyaslama mümkün olmadı.

Sonuç ve karar

Güncel kanıtlara dayanarak, kara ambulanslarına kıyasla, hava ambulansının fazladan sağladığı yararlar belirsiz. Gelecekte yapılacak araştırmaların sonuçları, helikopter ambulansların, sağlık sistemi içinde yüksek güvenlik ve düşük maliyetle daha iyi yerleşimine fayda sağlayabilir.

Kaynak

Galvagno Jr SM, Sikorski R, Hirshon JM, Floccare D, Stephens C, Beecher D, Thomas S. Helicopter emergency medical services for adults with major trauma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD009228. DOI: 10.1002/14651858.CD009228.pub3

Orijinal özet için: Kara ve Hava Ambulansı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv