Karaciğer Naklinde Glukortikosteroidle ve Olmadan İmmün-Supresyon

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Karaciğer naklinden sonra immün-supresyon için glukokortikosetoid kullanımından kaçınmak ya da erken bırakmanın kullanımını sürdürmeye kıyasla daha iyi olup olmadığını değerlendirdik.

Arka plan

Glukokortikosteroidler nakil sonrasında immün sistemi baskılayarak karaciğerin reddini önlemek için glukokortikosteroidler kullanılır. Bazı merkezler bunları süresiz olarak kullanırken bazıları yavaşça azaltır, bir kısmıysa hiç kullanmaz. Glukokortikosteroidlerin karaciğer naklinde, hastalık ve bazen ölüme yol açabilen bazı önemli ters etkileri var. Bunlar arasında diyabet, kan basıncında yükselme ve enfeksiyon bulunuyor.

İmmün-supresyondaki son gelişmelerle glukokortikosteroidlerin karaciğer naklinde kullanılan ana immün-supresor olarak rolü kalmadı. Yeni immüno-supresör ilaçların kullanımı nakilden sonra artık glukokortikosteroidlerin gerekmeyebileceği anlamına geliyor. Karaciğer grefti reddini önlemeye fayda getirmekten çok ters etkilere neden olmaları mümkündür. Ancak glukokortikosteroidlerin kullanılmaması ya da kısa süre sonra kesilmesinin faydaları belirsiz.

Çalışma özellikleri

Glukokortikosteroid kullanmama ya da kesilmesini, sürdürülmesine karşı kıyaslayan, toplam 1347 katılımcıyla yapılmış 16 randomize kontrollü araştırma bulduk. Araştırmaların tümünde karaciğer nakli yapılan erişkinler değerlendirildi. Geç bulduğumuz 1 araştırmayı derlemeye katamadık.

10 araştırmada (782 katılımcı) glukokortikosteroidlerin kullanılmaması yavaşça azaltılmasına karşı kıyaslanırken, 6 araştırmada (556 katılımcı) da kısa bir azaltımdan sonra kesmenin uzun süreli azaltımdan sonra kesmeye ya da uzun süreli kullanıma karşı kıyaslandı. Kanıtlar 2014 Eylülüne kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Glukokortikosteroid kullanmamak ya da kullanımını kesmekle red, şiddetli red ve böbrek yetmezliği, kullanımı sürdürmeye kıyasla artabilir. Kullanımdan kaçınmak ya da bırakmakla diyabet ve kan basıncı yüksekliği de azalabilir.

Hastalarda sürvi, karaciğer sürvisi, başka yan etkiler ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesiyle ilgili herhangi bir fark bulamadık.

Kanıt kalitesi

Derlediğimiz tüm araştırmalarda kayırma hatası riskini yüksek olarak değerlendirdik, bu da müdahalenin faydalarının, olduğundan fazla ve zararların olduğundan az hesaplanabileceği anlamına geliyor. Glukokortikosteroidleri kesme ya da azaltmanın akut reddi artırdığına dair kanıtlar orta kalitede. Etkilerin geri kalanı için kanıtlar düşük ya da çok düşük kalitede.

Sonuç

Nakil sonrasında glukokortikosteroidlerden kaçınmak ya da kesmenin fayda ve zararları hakkında hala biraz belirsizlik var. Kesmek ya da kullanmamak redler, şiddetli redler ve böbrek yetmezliğini artırır görünürken, diyabet ve hipertansiyonu da azaltır görünüyor. Müdahalelerin açık başka fayda ve zararı bulunmadı. Karaciğer nakledilen hastalarda glukokortikosteroid kullanmama ya da kesmeyi değerlendiren daha fazla randomize kontrollü klinik araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Fairfield C, Penninga L, Powell J, Harrison EM, Wigmore SJ. Glucocorticosteroid-free versus glucocorticosteroid-containing immunosuppression for liver transplanted patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD007606. DOI: 10.1002/14651858.CD007606.pub3

Orijinal özet için: Karaciğer Naklinde Glukokortikosteroid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus