Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Probiyotikler

Cochrane derleme özeti Güncelleme

Derleme sorusu

Artan probiyotik (canlı mikro-organizmalar) tüketimi ile birlikte, probiyotiklerin immün yetmezliği olmayan insanların üst solunum yolu enfeksiyonlarından, örneğin soğuk algınlığından kaçınabilmesine yardımcı olmada plaseboya karşı etkisi üzerine bir derleme yaptık.

mmmm...yoğurt. Foto: James Martin

Arka plan

ÜSYE’ler, ateş, öksürük, ağrı ve baş ağrısı dahil belirtilerle giden soğuk algınlığı ve trakea ve larinksin enflamasyonunu içerir. Çoğu akut ÜSYE’lere viral enfeksiyonlar neden olur ve olağan olarak 3 – 7 günde iyileşir. Bu enfeksiyonlarının insidensini düşürmek için sıklıkla özellikle çocuklar ve yaşlılar için spesifik aşılar tavsiye edilir

Bazı probiyotikler yeterli miktarda alındığında hastaların sağlığına yarar sağlayabilir. Laktik asit bakterileri ve bifidobakteriler probiyotiklerin en sık bulunan tipleridir. Yoğurt ve soy yoğurt gibi fermente gıdalar içinde veya diyetsel suplementler olarak olağan beslenmeyle tüketilirler. Bununla beraber ÜSYE’nin önlenmesindeki etkileri hala az anlaşılmıştır.

Çalışma özellikleri ve araştırma tarihi

Bilimsel veri tabanlarında tüm ilişkin araştırmaların taranmasından sonra 2014 Temmuzuna kadar yayınlanmış 13 randomize kontrollü araştırma (RKA) belirledik. Finlandiya, İspanya, İsveç, Birleşik Devletler, Hırvatistan ve Şili’den çocuk ve erişkinler (40 yaş civarı) dahil 3720 katılımcı (her iki cinsten) üzerinde yürütülmüş 12 RKA’dan veri çıkararak birleştirebildik.

Ana sonuçlar

Probiyotikler akut ÜSYE episodu yaşayan hasta sayısını yaklaşık %47 ve episod süresini yaklaşık 1.89 gün azaltmada plasebodan daha iyi bulundu. Probiyotikler antibiyotik kullanımını ve soğukla ilişkili okul devamsızlığını hafifçe azaltabilir. Probiyotiklerin yan etkileri küçüktür ve en sık olarak mide barsak belirtileri şeklindedir.

Kanıt kalitesi

Çoğunlukla kötü yürütülmüş araştırmalara örneğin belirsiz randomizasyon metodu ve körlemeye bağlı olarak kanıt kalitesi düşük veya çok düşüktür. Bazı araştırmalar test edilen probiyotiklerin üreticileri tarafından desteklendi ve bazılarında örnek popülasyonlar çok küçüktü.

Karar

Genel olarak probiyotikleri akut ÜSYE’lerden korunmada plasebodan daha iyi bulduk. Ancak bu kararı konfirme etmek için daha başka araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Hao Q, Dong B, Wu T. Probiotics for preventing acute upper respiratory tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. No.: CD006895. DOI: 10.1002/14651858.CD006895.pub3

Orijinal özet için: Soğuk Algınlığında Probiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2011 Versiyonu

Cochrane derleme özeti

Probiyotikler ÜSYE episodlarının sayısını azaltabiliyor. 10 araştırmanın derlemesi.

Akut üst solunum yolu enfeksiyonları arasında soğuk algınlığı, ateş, öksürük ve baş ağrısı semptomları ile birlikte trakea ve larinks enflamasyonu yer alır. ÜSYE’lerin çoğunluğuna virüsler neden olur ve hastalık genellikle 3-7 günde iyi olur. Enfeksiyonun gidişatını geriletmek ve hastanın daha iyi hissetmesini sağlamaya yönelik olarak sıklıkla; ateşin düşmesini sağlamak, vücut ve baş ağrılarını azaltmak için parasetamol, ibuprofen, aspirin gibi ilaçlar kullanımı ve sıvı alımı önerilir. Hastalık kronikleşirse ve komplikasyon görülürse antibiyotik yazılır. Bazı canlı mikroorganizmalar uygun miktarda alındığında hastaya yarar sağlayabilir. Probiyotiklerin en sık bulunan tipleri laktik asit bakterileri ve bifidobakterilerdir. Olağan beslenmede yoğurt ve soya yoğurdu gibi fermente gıdalarla veya suplement olarak alınırlar.

Elektronik bilgi tabanlarını araştırdık ve 14 RK araştırma belirledik. Bunların ancak, bebekler, çocuklar ve 40 yaş civarı büyükler dâhil 3451 hasta üzerinde yürütülmüş onundan çıkarılan bilgiler bir araya getirilebildi. Canlı mikro-organizmalarla müdahale, katılımcılarda akut ÜSYE episodları ve akut ÜSYE hız oranlarını düşürmede plasebodan daha iyi bulundu.Ancak sonuçların bazı sınırlamaları var (örneğin heterojenite yüksek derecede, bazı alt gruplarda çalışma sayısı az, yaşlılar için bilgi bulunmuyor). Sadece üç araştırmadan sağlanan kısıtlı bilgiler, probiyotiklerin antibiyotik reçetelerini azaltabildiğini gösterdi.Probiyotikle en sık olarak, gastro-intestinal belirtiler şeklinde minör yan etkiler görüldü.

Arka plan Probiyotikler immün işlevi düzenleyerek insan sağlığını iyileştirebilir. Bazı çalışmalar, probiyotik suşlarının solunum enfeksiyonlarını önleyebildiğini gösteriyor. Ancak probiyotiklerin akut ÜSYE’lerde sağladığı yararlar ve advers etkileri ile ilgili yayınlanmış kanıt bulunmuyor.

Amaç

Bu derlemede, akut ÜSYE’lerin önlenmesinde probiyotiklerin etki ve emniyetini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Araştırma stratejisi

CENTRAL Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları Grubu Uzmanlık Kayıtları (2011), MEDLINE (1950-2011), EMBASE (1974 – 2011), Web of Science Sitasyon İndeksi (1900 – 2011), Konferans Kitapları Sitasyon İndeksi (1991 – 2011), Çin Biyomedikal Literatür Bilgi Tabanı (1978 – 2011), Çin Tıbbı Popüler Bilim Literatür Bilgi Tabanı (2000 – 2011) ve Pekin Birliği Tıp Koleji Bilgi Bankası Master Tezleri 1981 – 2011) tarandı.

Seçim kriterleri

ÜSYE’den korunmada probiyotikleri plasebo ile karşılaştıran RK araştırmalar seçildi.

Bilgi toplama ve analiz

İki yazar çalışmaların kalitesini ve kriterlere uygunluğunu değerlendirdi ve bilgileri çıkardı.

Ana sonuçlar

14 RK araştırma derlemeye alındı. 3451 hastada yürütülen 10’una ait bilgilerin meta analize alınması mümkün oldu.

Akut ÜSYE episodu geçiren katılımcı sayısını azaltmada probiyotikler daha üstün bulundu. En az bir episod için OR 0.58 (%95 GA 0.36 – 0.92); en az üç episod için or 0.53 (%95 GA 0.36 – 0.80); akut ÜSYE için hız oranları 0.88 (%95 GA 0.81 – 0.96); antibiyotik yazma oranında düşme OR 0.67 (%95 GA 0.45 – 0.98). Akut ÜSYE ortalama süresi probiyotik ve plasebo ile fark göstermedi. Yan etkiler minör nitelikte ve çoğu GI sistemle ilgili bulundu. Toplu analiz yapılırken bazı alt gruplarda yüksek düzeyde heterojenite bulundu.

Yazarların kararı

Probiyotikler, akut ÜSYE episodlarının sayısını, hız oranlarını ve antibiyotik kullanımını azaltmada plasebodan daha iyi bulundu. Bu probiyotiklerin akut ÜSYE’den korunmada plasebodan daha yararlı olabileceğini gösteriyor. Ancak sonuçlar bazı kısıtlamalar içeriyor ve yaşlılar için bilgi bulunmuyor.

Kaynak

Hao Q, Lu Z, Dong BR, Huang CQ, Wu T. Probiotics for preventing acute upper respiratory tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 9. Art. No.: CD006895. DOI: 10.1002/14651858.CD006895.pub2

Orijinal tıbbi özet ve tam metin için: Probiyotikler ve ÜSYE

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv