İkiz Gebelikte Planlı Sezaryen

Cochrane derleme özeti

İkiz gebelik insidensi toplumlar ve aileler arasında farklıdır ve son zamanlarda yaşlı anne sayısının çoğalması, fertilite tedavileri ve yardımlı üreme tekniklerinin kullanımıyla artış gösterdi. İkiz bebeklerin perinatal dönemde ölüm riski tek bebeklerden daha yüksektir. Bu yüksekliğin bir kısmı erken doğum ihtimalinin yüksekliğine bağlıdır. İkinci doğan ikizde perinatal sonuçların daha kötü olma riski ilkine göre daha yüksektir.

Hastane ortamlarında, ikize gebe kadınlarda planlı vaginal doğum politikasıyla birlikte acil sezaryen oranları %30-40’tır. İlk bebek vaginal yoldan doğsa bile hala ikincinin doğumu için acil sezaryen riski vardır. Uygun bir şekilde zamanlanmış sezaryen doğumuyla ters sonuçların bazılarından kaçınmak mümkün olur ancak sezaryenin anne için mevcut ve ilerideki gebeliklerde olabilecek risklerini hesaba katmak gerekir.

Bu derlemeye ikiz gebeliği olan 2864 kadında planlı sezaryen ameliyatını planlı vaginal doğumla kıyaslayan 2 randomize kontrollü araştırma alındı. Önemli sonuç ölçütleri için sağlanan kanıtlara orta kalitede değer biçildi.

Anne mortalitesiyle ilgili olarak, bir araştırmada olay olmadığı diğerinde iki grupta da birer tane olmak üzere iki ölüm bildirildi.

İki yaklaşıma randomize edilen kadınlar arasında annede veya bebekte ölüm veya ciddi hastalıklarda net fark kanıtı bulunmadı. Çalışmalarda çocukluk döneminde malûliyet raporlanmadı.

Her iki çalışmada da sezaryen olan kadınlar raporlandı. Planlı sezaryen grubunda çoğu kadına planlandığı gibi sezaryen yapıldı (%90.9), buna karşın vaginal doğum planlanan gruptaki kadınların %42.9’unda en azından bir ikiz için sezaryen yapıldı.

Gruplar arasında emzirmede başarısızlık ya da doğum sonrası depresyonunda anlamlı fark bulunmadı.

İkiz gebeliklerde doğum yöntemi hakkında rehberlik sağlamak için net araştırma kanıtı çok az. Anne ve bebek için hem kısa hem uzun vadeli sonuçlar dâhil tüm yarar ve risklerin anneye açılması gerekir. Doğum sürecinde, uzun vadeli yarar getireceği hakkında makul bir klinik kesinliği olmayan tıbbi müdahalelerden kaçınılması gerektiği için gelecekteki çalışmaların konu hakkında daha fazla netlik sağlamayı hedeflemesi gerekiyor.

Kaynak

Hofmeyr G, Barrett JF, Crowther CA. Planned caesarean section for women with a twin pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD006553. DOI: 10.1002/14651858.CD006553.pub3

Orijinal özet için: İkiz Gebeye Planlı Sezaryen

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv