Kemoterapi Alan Kanser Hastalarında Enfeksiyonları Önlemede Koruyucu Antibiyotik veya Koloni Uyarıcı

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kemoterapi alan kanser hastalarında enfeksiyonları önlemede, antibiyotiklere kıyasla granülosit (makrofaj) koloni uyarıcı faktörlerin (G(M)-KUF) etkinlik ve güvenliğine dair mevcut literaürü gözden geçirdik.

Arka plan

Kemoterapiyle kanser tedavisi, bağışıklık sistemini zayıflatır ve kandaki lökosit sayısını düşürür. Bu durumda hastanın enfeksiyon riski artar. Gerek G(M)-KUF’lar gerekse antibiyotikler, kanser tedavisine eşlik eden enfeksiyon riskini düşürür. Bu derlemede enfeksiyondan korunmada antibiyotikler G(M)-KUF’larla kıyaslandı.

Çalışma özellikleri

Birkaç tıbbi veri tabanını taradık ve derleme kriterlerimize uyan 2 randomize kontrollü araştırma belirledik, bu güncellemede yani araştırma bulunamadı. Bir araştırma yüksek doz kemoterapi alan 40 meme kanseri hastasında yapıldı. 18 hastaya koruyucu olarak G-KUF, 22 hastaya da antibiyotik (siprofloksasin ve amfoterisin) verildi.

Diğer araştırmada iki tedavi küçük hücreli akciğer kanseri olan 78 hastaya GM-KUF, 77 hastaya antibiyotik verildi.

Anahtar sonuçlar

G-KUF çalışmasında tüm nedenlerden ölümler, mikrobiyolojik ya da klinik olarak gösterilmiş enfeksiyonlar, şiddetli enfeksiyonlar, yaşam kalitesi ve ters olaylar raporlanmadı. İki koruyucu seçenek arasında enfeksiyonla ilişkili mortalitede (enfeksiyondan ölen hasta olmadı) veya febril nötropenide fark kanıtı bulunmadı.

GM-KUF araştırmasında tüm nedenlerden ölümler, araştırmada ölümler, enfeksiyonlar ve şiddetli enfeksiyonlarda bir fark kanıtı bulunmadı. İki araştırma kolu arasında ters etki farkı olarak sadece trombositopeni, antibiyotik kolunda daha az görüldü. Araştırmada yaşam kalitesi raporlanmadı.

Kanser hastalarında enfeksiyona karşı en iyi korunmayla ilgili daha fazla araştırma gerekiyor.

Kanıt kalitesi

G-KUF araştırmasında enfeksiyonla ilişkili mortalite ve febril nötropeni sıklığına dair kanıtların kalitesi, katılımcı sayısı azlığı ve çalışma tasarımında kayırma hatası riskinin yüksek olması nedeniyle çok düşüktü.

Genel sürvi, toksik ölümler, enfeksiyonlar, şiddetli enfeksiyonlar ve ters olayları raporlayan GM-KUF araştırmasında, katılımcı sayısının çok düşük olması nedeniyle tüm bu sonuç ölçütleri için genel kanıt kalitesinin düşük olduğu yargısına vardık.

Kanıtlar 2015 Kasımına kadar güncel.

Kaynak

Skoetz N, Bohlius J, Engert A, Monsef I, Blank O, Vehreschild J. Prophylactic antibiotics or G(M)-CSF for the prevention of infections and improvement of survival in cancer patients receiving myelotoxic chemotherapy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD007107. DOI: 10.1002/14651858.CD007107.pub3

Orijinal özet için: Kemoterapide Koruyucu Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar