Merkezi Seröz Retinopatide Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Merkezi seröz retinopatide (MSR) tedavilerin etkisi nedir? Herhangi bir tedavi diğerinden daha iyi mi?

Arka plan

MSR retina hastalığıdır. Retina yerinden ayrılır. Bu hastalık tipik olarak genç ve orta yaşlı erişkinleri, özellikle erkekleri etkiler, görme problemlerine neden olabilir. MSR gelişen çoğu hasta kendi kendine iyi olur ancak bazılarında problemler sürer ve görüş kalıcı olarak kaybedilebilir. MSR için laser tedavisi ve retinadaki sıvı miktarını azaltmak için biyolojik ajanların enjeksiyonu dâhil çeşitli tedaviler önerildi.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 5 Ekim 2015 tarihine kadar güncel. Derlemeye Brezilya, Çin, Almanya, Hindistan, İran, İtalya, Japonya, Meksika, Güney Kore, Tayland, Türkiye, ve Birleşik Krallık ve ABD’den toplam 1098 katılımcı alındı. Katılımcıların tümünün de yaşları benzer ve büyük çoğunluğu erkekti. Hastalık şiddeti değişken, bazılarında belirtiler 20 günden az sürerken bazıları 6 aydır bulunuyordu. Çoğu çalışma fon kaynağı raporlamadı, dördü endüstriden, 6’sı endüstri dışından fon aldığını bildirdi.

Anahtar sonuçlar

Çalışmalarda çeşitli tedaviler değerlendirildi. Sonuç olarak herhangi bir tedavi hakkında, etkisine dair iyi kanıt sağlamak için yeterli çalışma bulunmadı. Genel olarak anlamlı yan etki görülmedi.

Kanıt kalitesi

Halen erişilebilen yayınlanmış kanıtların kalitesi genel olarak ya düşük ya da çok düşüktü. Bu durum, gelecekte yapılacak çalışmaların bu derlemeden çıkarılan sonuçlara önemli bir etki göstermesinin çok muhtemel olduğunu gösteriyor.

Kaynak

Salehi M, Wenick AS, Law H, Evans JR, Gehlbach P. Interventions for central serous chorioretinopathy: a network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD011841. DOI: 10.1002/14651858.CD011841.pub2

Orijinal Özet İçin: Santral Seröz Retinopati

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv