Orak Hücre Hastalarında Kan Damarlarının Tıkanmasına Bağlı Ağrıya Karşı Düşük Molekül Ağırlıklı Hepa

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Orak hücre hastalarında damarlarının tıkanmasına bağlı krizlerin tedavisinde düşük molekül ağırlıklı heparinlerin (DMAH) etkileri hakkında kanıtları derledik. Bu derleme önceki versiyonun güncellemesidir.

Arka plan

Orak hücre hastalığı dünyada en olağan görülen ve şiddetli genetik kan bozukluğudur. Hemoglobin geninde değişikliğin sonucu olarak eritrositler orak şeklini alır. Bu şekil bozukluğu çeşitli komplikasyonlara neden olur, bunlardan biri de damar tıkanması krizleridir. Bu krizlerde orak hücreler bir araya gelerek pıhtılaşır ve kan akımını engeller, bu da tutulan organda ağrıya neden olur. Ağrı malûliyet yaratacak derecede şiddetli olabilir ve sıklıkla morfin verilmesi gerekir. Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar damar tıkanması krizlerinde mevcut tedavi seçeneklerine faydalı bir katkı sağlayabilir.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 28 Eylül 2015 tarihine kadar günceldir.

Çalışma özellikleri

Derlemeye toplam 287 katılımcı ile 7 gün sürdürülen 2 araştırma dâhil edildi. Biri yaklaşık 22 yaşlarında 253 orak hücre hastası ile yürütüldü ve tinzaparin plaseboya karşı kıyaslandı. Diğer 34 katılımcılı çalışmada hastalar yaklaşık 27 yaşında olup dalteparin plasebo ile kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar

Tinzaparin hastanede geçen gün sayısını ve ağrıyı ve ağrı şiddetini daha hızlı azalttı. Tinzaparin grubunda iki küçük kanama bildirildi, plasebo grubunda hiç olmadı.

Dalteparinin etkinliğiyle ilgili veriler çok sınırlı olup sadece ağrı şiddetine yönelikti, şiddet plaseboya göre daha fazla azaldı.

Bu veriler DMAH’ların orak hücre hastalarında damar tıkanması krizlerinin tedavisinde etkili olduğu kararını desteklemek için yeterli değil. Bu tek çalışmanın sonuçlarını onaylamak ya da reddetmek için, orak hücre hastalığının farklı formlarında kullanılan farklı tipte DMAH’larla başka çalışmalar yapılması gerekiyor. Damar tıkanması krizleri ileri derecede malûliyet yaratıcı olup yaşam kalitesine ciddi bir etki yapabiliyor; bu nedenle DMAH’ların az yan etkili ve faydalı bir tedavi seçeneği olarak işe yarayıp yaramadığının anlaşılması önemli.

Kanıt kalitesi

Sonuç ölçütlerinin çoğunluğu için kanıt kalitesi temel nedeni çalışmalardaki kayırma hatası riskine (örneğin körlemenin belirsiz olması) veya çalışma örneklerinin küçük olmasına bağlı olarak çok düşüktü.

Kaynak

van Zuuren EJ, Fedorowicz Z. Low-molecular-weight heparins for managing vaso-occlusive crises in people with sickle cell disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 12. Art. No.: CD010155. DOI: 10.1002/14651858.CD010155.pub3

Orijinal özet için: Orak Hücrede Kriz ve DMAH

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv