Kesikli Topallamada Pentoksifillin


Buerger'de BT anjiyografi. Intermedichbo

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Ateroskleroz veya arterlerin sertleşmesi, daralma ve kapanmaya neden olur ve bacağa kan sağlanmasını azaltarak periferik arter hastalığına neden olur. Kesikli topallama (KT) bacaklarda yürüme ile ortaya çıkan, kramp benzeri ağrıdır ve durmak ya da istirahatle geçer.

Pentoksifilin KT’yi iyileştirerek hastanın yürüme kapasitesini artırmak için kullanılan bir ilaçtır. Kan viskositesini azaltır, eritrosit fleksibilitesini artırır, mikro kan dolaşımını yükseltir ve dokularda oksijeni artırır. Bu derlemede pentoksfilinin KT tedavisinde etkinliği üzerine yapılmış randomize kontrollü araştırmalarda mevcut tüm kanıtlara bakıldı.

Çalışma özellikleri ve ana sonuçlar

Derlemeye 3777 katılımcı üzerinde yürütülmüş 24 araştırma (2015 Nisanına kadar güncel) dahil edildi. 17 çalışmada pentoksifilin plasebo ile, kalanlarda flunarizinle (bir çalışma) aspirinle (bir çalışma), gingko biloba ekstresi ile (bir çalışma), nidrilin hidrokloridle (bir çalışma), prostaglandin E1 ile (iki çalışma) ve buflomedil ve nifedipinle (bir çalışma) kıyaslandı. Derlenen çalışmalarda araştırmacıların bulguları ölçme ve rapor etmelerindeki büyük farklar sonuçların kombine edilmesi imkanını kaldırdı.

Derlenen çalışmaların çoğu ağrısız yürüme ve toplam yürüme mesafesinde pentoksifilinle plaseboya kıyasla (ve Gingko biloba, buflomedil, iloprost, nilidrin, aspirin ve prostaglandin E1 dahil başka tedavilere kıyasla) hafif ile orta derece arasında iyileşme düşündürdü. Tek tek araştırmaların bulgularının istatistiksel anlamı belirsizdi ve araştırmacılar pentoksifilinin etkilerinde çalışmalar arasında büyük farklar gözlediler. En sık bildirilen yan etkiler gastro-intestinal belirtiler ve çoğunlukla bulantıydı ve ilaç iyi tolere edildi.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmaların kalitesi genel olarak düşüktü ve çalışmalarda bildirilen bulgularda; çalışma süreleri, pentoksifilin dozların ve araştırmaların başlangıcında katılımcıların yürüyebildiği mesafeler dahil, çalışmalar arasında çok büyük değişkenlik bulundu. Derlenen çalışmaların çoğu randomizasyon tekniklerini veya tedavi gruplarına yerleşimin nasıl gizlendiğini bildirmediler, seçici raporlama hakkında yargıya müsaade edecek yeterli bilgi vermediler ve sonuç değerlendiricilerin körlenmesi hakkında bilgi vermediler. Tüm bu faktörler göz önüne alındığında katılımcılar tarafından genel olarak iyi tolere edilen pentoksifilinin KT’deki rolü belirsiz kalmaya devam ediyor.

Kaynak

Salhiyyah K, Forster R, Senanayake E, Abdel-Hadi M, Booth A, Michaels JA. Pentoxifylline for intermittent claudication. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD005262. DOI: 10.1002/14651858.CD005262.pub3.

Orijinal özet için: Pentoksifilin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv