Koroner Kalp Hastalığında Egzersiz Temelli Rehabilitasyon

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Koroner kalp hastalığı (KKH) tüm dünyada en sık görülen tek ölüm nedenidir. Ancak KKH mortalite oranlarında düşmeyle beraber, artan sayıda insan KKH ile yaşıyor ve hastalık belirtileriyle başa çıkmak ve gelecekte kalp krizi gibi problemlerden kaçınma şansını artırmak için desteğe ihtiyaçları olabilir. Egzersiz temelli kalp rehabilitasyon programları KKH hastalarında sağlığı ve sonuçları iyileştirmeyi hedefler.

Çalışma özellikleri

Bilimsel literatürde, her yaştan KKH hastalarında, egzersiz temelli tedavileri egzersiz yapılmamasına karşı kıyaslayan randomize kontrollü çalışmaları aradık. Kanıtlar 2014 Temmuzuna kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Bu güncellemede toplam 3872 katılımcıyla yapılan 16 araştırma belirledik. Baskın olarak kalp krizi atlatanlar ve baypas ameliyatı ya da anjiyoplasti olanlar olmak üzere toplam 14 486 katılımcıyla yapılan 63 araştırmayı derledik.

Bu derlemenin bulguları 2011 versiyonuyla uyumlu olup, egzersiz temelli kalp rehabilitasyonunun, egzersiz yapılmamasına kıyasla; kardiovasküler nedenle ölüm riskinde ve hastaneye yatışlarda azalma ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinde iyileşme gibi önemli faydalarını gösteriyor.

Araştırmalar arasında, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin raporlanmasında önemli değişkenlik bulundu.

Egzersiz temelli rehabilitasyonun mali etkin olduğunu gösteren küçük miktarda ekonomik kanıt da bulundu.

Riski daha yüksek ve yerleşik göğüs ağrısı olan KKH hastalarında egzersiz çalışmasının etkisini anlamak için daha fazla kanıt gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Yeni araştırmalarda raporlama yöntemleri iyileşmiş olsa da, raporlamadaki, eksiklikler toplam metodolojik kaliteyi ve kanıtların muhtemel kayırma hatası riskini değerlendirmeyi güçleştirdi.

Kaynak

Anderson L, Thompson DR, Oldridge N, Zwisler A, Rees K, Martin N, Taylor RS. Exercise-based cardiac rehabilitation for coronary heart disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD001800. DOI: 10.1002/14651858.CD001800.pub3

Orijinal özet için: Koroner Arter Hastalığında Egzersiz

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv