Steroidle Tedavi Edilen Kontrolsüz Astımlı Hastalarda Dozu Artırmak mı İyi Yoksa Bir Uzun Etkili Mus


Foto: Corey Wagehoft

Cochrane derleme özeti

ICS’lere LAMA eklemenin ICS dozunu yükseltmekten daha iyi olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Gelecekte yapılacak çalışmalara çift doz ICS verilen bir grup eklemek önemlidir çünkü bu, astımlı hastaları tedavi eden doktorlar için bir seçenektir.

Soru neden önemli?

İnhale kortikosteroidlerle (ICS) yeterince kontrol sağlanamayan astımlı hastaları tedavi eden doktorlar ya steroid dozunu artırabilirler ye da başka bir tip tedavi ekleyebilirler. ICS’leri tamamlayabilen bir tip ilaç uzun etkili muskarinik antagonistlerdir (LAMA). Bunlar başka akciğer hastalıklarının tedavisinde etkilidir ve astım tedavisi için de alternatif olarak kullanıma başlanıyor. ICS dozunu artırmak kemiklerde zayıflama, uyku problemleri ve anksiyete gibi istenmeyen yan etkilere neden olabilir, bu durumda mevcut ICS dozuna bir LAMA eklemek etkili bir alternatif olabilir.

Soruyu nasıl cevapladık?

İki araştırmacı, erişkinlerde astım için LAMA + ICS’yi yükseltilmiş dozda ICS ile karşılaştıran araştırmaları bulmak için birkaç bilgi tabanı ve web sitesinde, yayınlanmış ve yayınlanmamış çalışmaları araştırdı. Bu sistematik derlemede 2015 Nisanına kadar erişilebilen sonuçları analiz ettik.

Neler bulduk

Astımlı 210 hasta üzerine yürütülmüş bir araştırma bulduk. Çalışmada tedaviye tiyotropiyum (bir LAMA) ekleme, beklometazon dozunu ikiye katlama ile karşılaştırıldı.

Araştırmada, LAMA ve ICS kombinayonu alan hastaların oral steroidle tedavi gerektiren astım atağı geçirme ihtimali hafifçe daha düşüktü. Sonuçlarımız LAMA grubunda her 1000 insan için artmış ICS dozuyla tedavi edilenlere kıyasla 18 daha azının bu tedavilere ihtiyaç duyacağını düşündürdü. Ancak bu hesapta nispeten geniş bir hata sınırı var ve astım atağı nedeniyle steroidlere ihtiyaç duyacak LAMA kullanıcısı hastaların gerçek sayısı her 1000 kişi için 52 daha az ve 26 daha fazla arasında değişebilir. Benzer şekilde opsiyonların ikisi de aşağıdaki ölçütlerde net olarak daha fazla yarar sağlamadı: acile yatış ya da hastaneye yatışla sonuçlanan astım atakları, ciddi ters etkiler, astım kontrolü ya da astımla ilişkili yaşam kalitesi. Diğer yandan, LAMA + ICS akciğer fonksiyonunu ICS dozunu artırmaktan biraz daha fazla iyileştirebiliyor.

Kaynak

Evans DJW, Kew KM, Anderson DE, Boyter AC. Long-acting muscarinic antagonists (LAMA) added to inhaled corticosteroids (ICS) versus higher dose ICS for adults with asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD011437. DOI: 10.1002/14651858.CD011437.pub2

Orijinal özet için: Astımda LAMA

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv