Proton Pompası İnhibitörlerini Uzun Süre Kullanmanın Midede Pre-kanseröz Lezyon Sıklığı Üzerine Etki


Görsel: Charis Tsevis

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Uzun süreli proton pompası inhibitörü (PPI) kullanımı midede pre-kanseröz lezyon (mide iç tabakasında kanser olmayan ancak zamanla kanser olabilecek değişimler) gelişmesi riskini artırır mı?

Arka plan

PPI’ler midede asit salgılanmasını azaltmak için kullanılan (antiasitler denir) en etkili ilaçlardır ve dünya çapında olağan olarak kullanılırlar. Genelikle güvenli olmalarına rağmen, uzun süreli kullanım için etki ve emniyetleri belirsizdir.

PPI’lerin uzun süre kullanımının midede, sonradan mide kanseri görülmesini sıklaştırabilecek olan pre-kanseröz lezyon gelişimini destekleyebildiği ileri sürüldü. Bu yüzden uzun süreli PPI kullanımı ile ilgili güvenlik sorunlarına yönelmek gerekti.

Çalışma özellikleri

2013 Ağustosunda, araştırma başlangıcında kanseri olmayan erişkinlerde (18 yaş ve üstü) randomize kontrollü araştırmalar (katılımcıların iki tedavi grubundan birine rastgele atandığı klinik araştırmalar) için bilgi tabanlarını araştırdık. PPI’lerle tedavinin 6 ay veya daha fazla olması ve bu tedavinin tedavi verilmemesi, cerrahi/endoskopik tedavi ve herhangi bir başka antiasit tedaviye karşı kıyaslanması istendi.

1789 katılımcı üzerinde yürütülmüş 7 RK araştırma bulduk. Bazı araştırmalarda sadece gastrik pre-kanseröz lezyonlar bildirildi, bilgileri eksik hasta oranı ciddi bir oran oluşturdu.

Ana sonuçlar

Uzun süreli PPI kullanımının pre-kanseröz lezyonlar gelişimini destekleyebileceği inancını destekleyecek açık kanıt olmadığına karar verdik. Ancak uzun süreli PPI kullanan katılımcılar arasında potansiyel olarak, gastrik karsinoid (mide iç tabakası içinde nispeten iyi huylu-kanseröz olmayan- tümör) için muhtemel bir ön-koşul olan mide iç tabakasında kalınlaşma (hiperplazi) gelişimi riskinde artış vardı.

Kanıt kalitesi

Halihazırda, mevcut olan kanıtlar çalışma dizaynları ve eksik bilgilerin yüksek oranda olmasına bağlı olarak düşük veya çok düşük kaliteliydi. Bu yüzden bu soru ile ilgili anlayışımızın daha iyi olmasını sağlamak için gelecekte daha iyi dizayn edilmiş çalışmalar yapılmasını öneririz.

Kaynak

Song H, Zhu J, Lu D. Long-term proton pump inhibitor (PPI) use and the development of gastric pre-malignant lesions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD010623. DOI: 10.1002/14651858.CD010623.pub2.

Orijinal özet için: PPI ve Kanser

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv