Demansı Önlemede Statinler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Alzheimer hastalığı dâhil demans dünya çapında bir sağlık sorunudur; etkilenen insan sayısının her 20 yılda iki katına çıkacağı ve 2050 yılında 131.5 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Bu yüzden demansı önlemek için araçlar bulmak önemlidir. Serumda kolesterol seviyesinin yüksek olmasının demans riskini artırabileceği ve statinler gibi kolesterol düşürücü ilaçlarla tedavinin riski azaltabileceği önerildi.

Çalışma özellikleri

Bilişsel işlevi normal ve Alzheimer hastalığı riskine girmek için yeterince yaşlı insanlara statin ya da plasebo verilmesinin etkilerini kıyaslayan klinik çalışmalar için tıbbi veri tabanlarını araştırdık.

Anahtar sonuçlar

Derlemeye uygun, toplam 26 340 katılımcı ile yürütülen iki randomize araştırma bulduk; ikisi de statinle tedavi edilen insanlarda plaseboya kıyasla Alzehimer hastalığı veya demans görülmesinde bir azalma göstermedi. Gerek statin gerekse plasebo gruplarında yan etkiler az olup yan etkiler nedeniyle hastanın çalışmadan ayrılma riski farklı bulunmadı.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmalarda, bilişimin değerlendirilmesi ve çalışmalara sadece, damar sistemiyle ilgili bir problem riski ortadan yükseğe olan katılımcıların alınmasıyla ilgili kısıtlamalar vardı. Bununla beraber vasküler riski olan insanlara yaşamın geç dönemlerinde verilen statinlerin bilişsel bozulma ya da bunamayı önlemediğine dair iyi kanıtlar bulundu.

Kaynak

McGuinness B, Craig D, Bullock R, Passmore P. Statins for the prevention of dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD003160. DOI: 10.1002/14651858.CD003160.pub3

Orijinal özet için: Demanstan Korunmada Statinler

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar