İleri Yumurtalık Kanserinde Periton İçi Kemoterapi Sürviyi İyileştiriyor

Cochrane derleme özeti

Yumurtalık kanserinin periton boşluğuna yayılımı olağandır ve genellikle İV kemoterapiye cevap verir. Bu derlemede İV kemoterapiye kıyasla doğrudan periton boşluğu içine yapılan kemoterapinin etkinliği kıyaslandı.

Kanıtlar, kemoterapinin bir kısmı periton içi yolla verildiğinde sürvide bir iyileşme olduğunu gösteriyor. Dezavantajları, ağrı, kateter tıkanması, mide-barsak etkileri ve enfeksiyon gibi ters etkilerdeki artış olup, birincil olarak periton içi kateterin varlığıyla ilişkili.

Kaynak

Jaaback K, Johnson N, Lawrie TA. Intraperitoneal chemotherapy for the initial management of primary epithelial ovarian cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD005340. DOI: 10.1002/14651858.CD005340.pub4

Orijinal özet için: Yumurtalık Kanserinde Periton İçi Kemoterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar