Açıklanamayan Tekrarlayan Düşüklerde Çin Bitkisel İlaçları

Cochrane derleme özeti

Tekrarlayan düşük, erken gebelikte birbirini izleyen 2 ya da daha fazla spontan düşük olarak tanımlanır ve üreme çağındaki küçük bir sayıdaki kadını (%1 – 3) etkiler. Birçok kadın gebeliğin 10. haftasından sonra uterus kanaması ve kramp yaşayana kadar düşüğün farkında olmaz. İlk gebelik kaybından sonra tekrarlayan düşüklerin riskleri vardır ve başarılı bir gebelik sağlayabilme şansı değişkendir. Bazen, tekrarlayan düşüklerin anne ya da bebekle ilgili faktörler dâhil altta yatan bir nedeni vardır; bu nedenleri hedefleyen spesifik tedaviler etkilidir. Ancak altta yatan neden belirlenemeyebilir ve tekrarlayan düşüklerin çoğu açıklanamaz. Bu durumun tedavisi için evrensel geçerli tavsiyeler bulunmuyor.

Bu duruma karşı Çin bitkisel ilaçları Asya ülkelerinde yüz yıllardır yaygın olarak kullanılıyor be son yıllarda Batı ülkelerinde de popüler bir alternatif tedavi oldu. Birçok klinik çalışmada Çin bitkisel ilaçlarının gebelikleri ve düşükleri önleyip gebeliğin devamını destekleyerek ve canlı doğum oranlarını iyileştirdiği bildirildi.

Bu araştırmalarda farklı Çin bitkisel ilaçları (Shou Tai hapları, Yangxi Zaitai dekoksiyonu, Bushen Antai dekoksiyonu ve bazı modifiye formüller) kullanıldı. Temel formüller genellikle bazı sık kullanılan bitkisel ilaçları içerir (Çin küsküt tohumu, Çin ökseotu sürgünü, Himalaya tarakotu kökü, Largehead Atractylodes rizomu, eşek derisi tutkalı, Eucommia kabuğu, mandalina kabuğu, Echwon Tangshen kökü, beyaz şakayık kökü, Baykal takkesi kökü, Moğol gevenotu kökü, Çin melekotu vs.). Batının farmasötik ilaçları arasında; salbutamol ve magnzeyum sülfat gibi tokolitik ilaçlar, koriyonik gonadotropin, progesteron ve didrogesteron gibi hormon takviyeleri ve E, K vitaminleri ve folik asit gibi destekleyici takviyeler bulunur.

1 Haziran 2015 tarihine kadar yayınlanan kanıtları araştırdık ve toplam 861 kadınla yapılan 9 araştırma bulduk. Tüm araştırmalar metodolojik yönden zayıf ve genel olarak kayırma hatası riski belirsizdi. Araştırmalarda kontrol müdahalesi olarak plasebo, tedavi verilmemesi ya da yatak istirahati kullanılmadı. Bir araştırmada Çin bitkisel ilaçlarının etkinliği psikoterapiye karşı kıyaslandı.

Çin bitkisel ilaçları diğer farmasötik ilaçlarla kombine verildiğinde, sade farmasötik ilaçlara kıyasla (1) 20 haftadan öte süren gebelik oranı daha yüksekti (2 araştırma, 189 gebe, %72.0’a karşı %92.1) ve (2) canlı doğum oranı daha yüksekti (6 araştırma, 601 gebe, %44.2’ye karşı %79.7).

Tek başına Çin bitki ilaçları tek başına farmasötik ilaçlarla kıyaslandığında canlı doğum oranı fark göstermedi (1 araştırma, 80 kadın). Bu araştırmada, süren gebeliklerle ilgili kıyaslama yapılmadı.

Tek başına psikoterapiyle kıyaslandığında, psikoterapiye eklenen Çin bitki ilaçlarıyla canlı doğum oranı daha yüksek bulundu (%68.9’a karşı %91.1).

Çalışmaların çoğunluğunda anne ve bebekler için ters etkiler hakkında bilgi raporlanmadı. Sadece iki araştırmada (341 kadın) anneyle ilgili yan etki bulunmadığı raporlandı (birinde kombine tedavi sade farmasötik ilaçlara karşı, diğerinde sade Çin ilaçları sade farmasötik ilaçlarla kıyaslandı).

Yine sade Çin ilaçlarını sade farmasötik ilaçlarla kıyaslayan bir çalışmada doğum öncesi ve sonrasında anormal bebek olmadığı raporlandı.

Hiç bir çalışmada araştırmanın kısıtlamaları raporlanmadı. Hangi Çin bitki ilaçları ya da kombinasyonlarının etkili olduğu belirsiz.

Çin tıbbının eşsiz tanı ve sınıflandırmasına göre preparatlar (formüller) nükseden düşüklerin alt tipine göre değişebilir. Çoğu Çin tıbbi uygulayıcıları klasik preparatları tek tek klinik tablolara göre değiştirir. Bazı bitkisel ilaçların klasik formülleri tedavi için değiştirildi. Bu nedenle çalışmamızdaki etkinlik sonuçları sadece Çin ilaçlarının genel olarak düşüklerdeki toplu etkilerini temsil edebilir. Sonuç olarak farmasötik ilaçlarla kombine edilen Çin bitkisel ilaçları açıklanamayan tekrarlayan düşüklerde tek başına kullanılan farmasötik ilaçlardan daha etkili görünüyor ancak tek başına kullanımlarının etkinliği belirsiz.

Bu müdahalelerin anneler ve bebekler için güvenlik ve toksisitesini ve anne ve bebeğe ait tüm diğer sonuç ölçütlerini değerlendirmek için veri bulamadık. Açıklanamayan tekrarlayan düşüklerde Çin bitkisel ilaçlarının faydalarını tümüyle değerlendirmek için yüksek kalitede daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Li L, Dou L, Leung P, Chung T, Wang C. Chinese herbal medicines for unexplained recurrent miscarriage. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD010568. DOI: 10.1002/14651858.CD010568.pub2

Orijinal özet için: Tekrarlayan Düşüklerde Çin Tıbbı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv