Ameliyat Sonrası Ağrıda Nikotin

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede ameliyattan önce, esnasında ve hemen sorasında verilen nikotinin ağıda, opioid kullanımında ve ağrıda azalma sağlayıp sağlamadığı araştırıldı.

Arka plan ve çalışma özellikleri

Büyük ameliyatlardan sonra (postoperatif) genellikle ciddi ağrı görülebilir. Ana akım tedavi morfin benzeri opioid ilaçlardır. Ancak opioidler her zaman tamamen etkili olmayıp birlikte uyuklama, yüzeysel solunum (solunum depresyonu), bulantı ve kusma gibi yan etkiler görülür. Parasetamol gibi ilaçların birlikte verilmesi postop ağrının kontrolünü iyileştirmede ve opioid gereğini azaltmada fayda sağlayabilir.

Birkaç veri tabanını 2014 Martına kadar tarayarak, postoperatif ağrıda nikotinle ilgili randomize kontrollü çalışmaları aradık ve toplam 666 katılımcıyla yapılan 9 klinik araştırmayı derledik. Fazladan veri sağlamak için çalışma yazarlarıyla da temas kurduk. Çalışmalardan hepsinde yukarıda belirtilen belirtilerin tümü raporlanmadı. Araştırmamızı 28 Nisan 2015 tarihinde yeniledik, bulduğumuz 1 araştırma ilerideki güncellemeye eklenecek.

Anahtar sonuçlar

Sonuçlar nikotin kullanımının ameliyattan 24 saat sonra ağrı skorunda hafifçe düşme sağladığına dair düşük kalitede kanıt olduğunu gösterdi. Ameliyattan 1 saat ve 12 saat sonra etkisi daha belirsizdi. Nikotin 20 dakika ve 24 saatte opioid kullanımını azaltır görünmedi uyuklama ve kusmayı da azalttığına dair kanıt yoktu. Nikotinle birlikte bulantı riski plasebodan daha yüksekti bu da kullanımını sınırlayabilir.

Nikotin kullanımının opioidlerle görülen solunum depresyonu gibi diğer yen etkileri üzerine ve ameliyat sonrası hastanede kalış süresine etkilerini değerlendiren yeterli veri bulunmadı.

Kanıt kalitesi

Çalışmaların sonuçları etkilemiş tasarım şekli mübalağalı sonuçlara neden olabileceği veya analizlerin çoğunda ortalama etkinin büyüklüğünden emin olmak için veriler yetersizdi ve bazı çalışma sonuçları önemli derecede değişkendi. Büyük ölçüde bu nedenlere bağlı olarak kanıt kalitesini düşük ya da çok düşüğe indirdik.

Kaynak

Matthews AM, Fu R, Dana T, Chou R. Intranasal or transdermal nicotine for the treatment of postoperative pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD009634. DOI: 10.1002/14651858.CD009634.pub2

Orijinal özet için: Postop Ağrıda Nikotin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv