Birinci Seçenek Tedaviye Cevap Vermeyen Veya Yeniden Gelişen Gestasyonel Trofoblastik Neoplazide Ant

Cochrane derleme özeti

Bu derlemede ilk tedaviye cevap vermeyen ya da nüks eden gestasyonel trofoblastik neoplazide (GTN) anti-kanser ilaç tedavisi araştırıldı. GTN gebeliğin ardından plasenta dokusundan çıkar ve sıklıkla molar gebelik de denir. Molar gebelikler plasenta dokusunun rahim içindeki iyi huylu anormal büyümesidir. Çoğunluğu rahmin boşaltılmasıyla şifa bulur ancak olguların %20’si habaset kazanır. GTN genellikle anti-kanser ilaçlara çok iyi cevap verir ancak bu ilaçlar toksik olabiliyor, bu nedenle tedavi en az yan etkiyle şifa sağlamayı hedefler. Hekimlerin GTN’li kadınlar için en uygun tedaviyi seçmelerine yardımcı olması için hastalık spesifik risk faktörlerine göre düşük ya da yüksek riskli olarak sınıflandı.

Düşük riskli GTN için yapılan kemoterapi sadece tek ilaç kullanımı gerektirirken yüksek riskli tümörler için kombine tedavi verilir. En sık kullanılan kombinasyon 5 ilaçtan oluşur ve EMA/CO kısaltmasıyla adlandırılır. Hekim tedaviye alınan cevabı kandaki hCG düzeyini ölçerek izler. Eğer kemoterapinin işe yaramadığı görülürse bir alternatif tedaviye (kurtarıcı tedavi) başlamak gerekir. Bu, olguların %25 kadarında gerekir ve kullanılan çeşitli ilaç kombinasyonları var. Bu derleme hangi kurtarıcı kombinasyonun en etkili ve en az toksik olduğu belirsiz olduğu için yapıldı.

Literatürü 2016 Kasımına kadar taradık ancak farklı kurtarıcı tedavileri kıyaslayan iyi kalitede çalışma bulamadık. Bunun nedeni kısmen çeşitli kombine kemoterapi kombinasyonlarıyla yüksek oranda şifa sağlanması olduğu gibi kısmen de hastalığın büyük çalışmalar yapmayı güçleştirecek derecede nadir oluşudur. Bu nedenle bu ilaç kombinasyonlarının etkinlik ve yan etkiler açısından birbirine göre durumu hakkında sonuç çıkaramadık ve araştırmacıları bu alanda işbirliği yapmaya teşvik ederiz.

Kaynak

Alazzam M, Tidy J, Osborne R, Coleman R, Hancock BW, Lawrie TA. Chemotherapy for resistant or recurrent gestational trophoblastic neoplasia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD008891. DOI: 10.1002/14651858.CD008891.pub3

Orijinal özet için: Trofoblastik Neoplazide Tedaviler

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv