Preterm Bebeklere Önceden Yıkanmış Eritrosit Nakli Sağlıkla İlgili Sonuçları İyileştirir mi?

Cochrane derleme özeti

Erken ya da düşük doğum tartısıyla doğan bebeklere çeşitli nedenlerle kan nakli yapılabilir.

Daha büyük çocuklarda yapılan çalışmalarda, nakil öncesinde kan hücrelerini yıkamanın kısa ve uzun vadeli sonuç ölçütlerini iyileştirdiği bulundu. Kanın yıkanması hemen hemen tüm plazma proteinlerini ve lökositlerin çoğunu gidererek kan naklinin yan etkilerini azaltmada fayda sağlar. Preterm bebeklerde de aynı pozitif etkilerin görülüp görülmediğini öğrenmeyi amaçladık.

Derleme sorusu

Nakil öncesi eritrositleri yıkamak bebeklerde görüle ihtimali olan hastalıkları azaltıp azaltmayacağını anlamak istedik. Sonuç ölçütü olarak, prematürite retinopatisi, kronik akciğer hastalığı, beyinde ventrikül içi kanama veya kistler ve uzun vadeli gelişim problemleri araştırıldı. Ayrıca hastanede kalış süresi ve akut transfüzyon reaksiyonları gibi başka ölçütleri de inceledik.

Anahtar sonuçlar

Derleme için yapılan araştırmada bir çalışma bulundu. Araştırmaya az sayıda bebek alındı. Çalışmada derlememize ilişkin olarak mortalite, mekanik ventilasyon süresi ve ilk hastaneye yatış süresi gibi sonuç ölçütleri raporlandı. Tüm bu sonuç ölçütleri için sağlanan veriler çok belirsizdi. Kan hücrelerinin yıkanması faydalı ya da zararlı olabilir ancak bir saptama yapamadık.

Kanıt kalitesi

Mevcut kanıtlardan preterm bebeklerde kan yıkamanın faydalı olup olmadığı hakkında bir sonuç çıkaramadık. Şu an itibariyle kan yıkamanın erken doğan bebeklerde sağlık sonuçlarında bir fark yapıp yapmadığını gösteren kuvvetli kanıt bulunmuyor.

Kaynak

Keir AK, Wilkinson D, Andersen C, Stark MJ. Washed versus unwashed red blood cells for transfusion for the prevention of morbidity and mortality in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD011484. DOI: 10.1002/14651858.CD011484.pub2

Orijinal özet için: Yıkanmış Eritrosit Nakli

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv