Uzun Süreli Kolçisin Kullanımının Kalp Hastalığına Etkisi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kolçisin çok eski ve ucuz bir tedavidir. Eflamasyona kuvvetli etki eder ve gut gibi iltihabi hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılır. İltihabi hastalıklarda kolçisin kullanımıyla ilgili çok araştırma var. İltihap kalp hastalıkları ve felçlerin de gelişiminde önemli bir bileşen teşkil eder. Yani bazı çalışmalar kolçisinin kalp hastalığında olumlu etkileri olabileceğini gösterdi.

Derleme sorusu

Kolçisinin uzun süreli kullanımını değerlendiren erişebildiğimiz tüm çalışmaları derlemeyi hedefledik. Yerleşik koroner kalp hastalığı olan ya da olmayan hastalarda fayda ve zararlarını belirlemeye çalıştık. En az 6 ay sürdürülen, erişkinlerde kolçisin kullanımını herhangi bir başka tedaviyle kıyaslayan tüm çalışmaları inceledik. Önceden kalp sorunları olan hastaları daha yakından inceledik.

Anahtar sonuçlar

Toplam 4992 katılımcıyla yürütülen 39 araştırma analize alındı. Dört çalışma kalp hastalığı olan toplam 1230 katılımcıyla yapıldı. Koliçisin tedavisi herhangi bir nedenden ölümlere etki göstermedi. Kolçisinin kardiyovasküler ölümlere etkisinde belirsizlik vardı. Sonuçlar kalp damar ölümlerinin azalmış olabileceğini gösterdi ancak bazı analizler azalma gösterirken diğerleri göstermediği için bu net değildi.

Miyokart enfarktüsü (kalp krizi) riski azaldı ancak bu bulgu sadece iki araştırmaya dayanıyor ve olay sayısı toplam 22.

Kolçisin total olarak zarar riskini artırmadı ancak hafif ve kısa süreli mide barsak intoleransı riskini artırdı. Felçler, kalp yetmezliği, acil hastane yatış ya da planlı olmayan invazif kardiyak tedaviler üzerine net ekiler bulunmadı.

39 çalışmanın 4’ünde kolçisin kullanımıyla ilişkili ciddi yan etkilere sistematik olarak bakıldığı bildirildi. Ciddi yan etkiler yaşamı tehdit edici olabilir ya da hastaneye yatış gerektirebilir. Bu çalışmalarda böyle bir ciddi yan etki yaşayan katılımcı olmadığı bildirildi. Bu muhtemel yen etkilerin nispeten nadir görüldüğü anlamına geliyor: Örneğin sonuçlar bir yıl tedavi gören 800 hasta içinden hiçbirinde ciddi yan etki olmadığını gösterdi. Ancak bu sonucun kesinliği ile ilgili bazı endişelerimiz var. Bunun nedeni ciddi zararların raporlanmasının ideal olmaması; örneğin çalışmalar arasında ciddi yan etkinin tanımı farklı olduğundan neyin ciddi yan etki olarak görüleceği her zaman net değildi. Kardiyovasküler riski yüksek hastalarda kolçisinin etkisinde fark bulamadık.

Kanıtlar 2016 Ocağına kadar günceldir.

Kararlar

Genel olarak yapılacak daha başka araştırmaların kolçisinin fayda ve zararlarını kestirimimizi muhtemelen değiştireceğini bulduk. Bu yüzden bulgularımızın dikkatle yorumlanması gerekir. Ancak kalp hastalıklarında yeni tedavilere acil gereklilik var. Fayda ve zararları konusunda çok belirsizlik olmakla beraber kullanımıyla birlikte, özellikle miyokart enfarktüsünde olmak üzere kardiyovasküler faydalar olabilir. Bu yüzden kalp hastalığında kolçisini daha fazla araştırmak için yüksek kalitede ve büyük klinik araştırmalar yapılması gerektiği düşüncesindeyiz.

Kaynak

Hemkens LG, Ewald H, Gloy VL, Arpagaus A, Olu KK, Nidorf M, Glinz D, Nordmann AJ, Briel M. Colchicine for prevention of cardiovascular events. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD011047. DOI: 10.1002/14651858.CD011047.pub2

Orijinal özet için: Kalp Damar Kolçisin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar