Yemek Borusu Kanserinde Çin Bitkisel İlaçları

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Yemek borusu (özofagus) kanseri tedavisi gören hastalarda kemoterapi veya radyoterapiye yardımcı tedavi olarak Çin bitkisel ilaçları yaygın olarak kullanılıyor. Henüz bu ilaçların bu rolde etkili olup olmadığına dair kanıt bulunmuyor.

Arka plan

Özofagus kanserinde kemoterapi ve radyoterapiyi ek bitkisel tedavilerle birlikte ya da olmadan kıyaslayarak Çin bitkisel ilaçlarının potansiyel faydalarını sistematik olarak derledik.

Aşağıdaki kaynaklar 1 Ekim 2015 tarihine kadar tarandı: Cochrane Upper Gastrointestinal and Pancreatic Diseases Group Trials Register, Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE, Allied and Complementary Medicine Database (AMED), China National Knowledge Infrastructure (CNKI), VIP database, Wanfang database ve Chinese Cochrane Centre Controlled Trials Register. Süren araştırma kayıtları, internet ve referans listeleri de tarandı.

Çalışma özellikleri

Randomize kontrollü araştırmaları belirledik. Tümü de Çin’de yürütüldü.

Anahtar sonuçlar

Bu güncellemeye toplam 490 katılımcıyla yürütülen 9 araştırma dâhil edildi. Sonuçlar, kemoterapi ve radyoterapiye ek yardımcı tedavi olarak Çin bitkisel ilaçları kullanıldığında yaşam kalitesine olumlu etki, hastaların kemoterapi ve radyoterapinin neden olduğu yan etkilere (e.g. radyasyon özofajiti, mide barsak reaksiyonları, ve kan hücrelerinde düşme) karşı tolerans artışı gösterdi ancak tüm nedenlerden ölümler, medyan sürvi süresi ve ilerlemeye kadar geçen süreye etki görülmedi.

Kanıt kalitesi

Kayırma hatası riski, çalışmalardaki katılımcı sayısı azlığının belirsizliğe neden olması ve sonuçların tutarsız olması nedeniyle kanıt kalitesinin düşükle orta arasında olduğu yargısına vardık. Derlenen 9 çalışmada terapötik amaçları birbirinden farklı olan çeşitli Çin bitkisel ilaçları kullanımı alt grup analizine de izin vermedi. Bu, sonuçların belirsizliğine katkı yapabilecek bir diğer neden teşkil ediyor ve gelecekte yüksek kalitede çalışmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Chen X, Deng L, Jiang X, Wu T. Chinese herbal medicine for oesophageal cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD004520. DOI: 10.1002/14651858.CD004520.pub7

Orijinal özet için: Yemek Borusu Kanser Çin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv