Diyabetik Ketoasidozda Hızlı Etkili Cilt Altı İnsülin Analogları

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Diyabetik ketoasidoz tedavisinde standart olağan insülin infüzyonuna kıyasla, cilt altı yolla verilen hızlı etkili insülin analoglarının etkileri neler?

Arka plan

Hızlı etkili insülin analogları (insülin lispro, insülin aspart veya insülin glulisin gibi yapay insülinler) regüler insan insülininden daha hızlı etki gösterir. Kontrolsüz diyabet nedeniyle, yaşamı tehdit edici ketoasidoz koması gelişen diyabet hastalarında, hızla İV regüler insülin verilmesi standart tedavidir. Hızlı etki gösteren insülin analogları cilt altına (SC) enjekte edildiğinde, cilt altına verilen regüler insülinden daha hızlı etkilidir. Böylece sürekli İV infüzyon gibi genellikle yoğun bakım ünitesine yatış gerektiren bir müdahaledan kaçınmak mümkün olur. Bu durumda, diyabetik ketoasidozda SC verilen insülin analoglarının acil serviste ve genel tıp koğuşlarında uygulanması mümkün olur.

Çalışma özellikleri

Toplam 201 katılımcıyla yapılan 5 randomize kontrollü araştırma bulduk. Çoğu araştırmada diyabetin tipi raporlanmadı. Derlenen araştırmaların popülasyonunda genç hastalar ve çocuklar düşük oranda (sadece 1 çalışmada) temsil edildi. 4 araştırmada hastalara insülin lispro, birinde 45 katılımcıya insülin aspart verildi. Hastanede kalışla ölçülen ortalama izlem süreleri, 2 ve 7 gün arasındaydı. Yazarlar tedavi edilen ketoasidoz için orta ve hafif ifadesi kullandı. Kanıtlar 2015 Ekimine kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Sonuçlarımız en çok, yetersiz tedaviden dolayı hafif veya şiddetli diyabetik ketoasidozu olan erişkinleri ilgilendiriyor. Ölüm görülmedi. Tedavinin başlamasından diyabetik ketoasidozun iyileşmesine kadar geçen süre iki tedavi şeması arasında önemli bir fark göstermedi (yaklaşık 11 saat). Hipoglisemi atakları kıyaslanabilirdi; İV insülinle 118/1000, insülin lispro ile 70/1000 katılımcıda görüldü (istatistiksel anlamlı fark yok). Ortalama hastaneden kalış süresi de önemli fark göstermedi.

Hipoglisemik ataklardan başka yan etki raporlayan ve hasta tatminini araştıran çalışma yoktu. İnsülin lispro tedavisi esnasında diyabetik ketoasidozla birlikte ciddi olay görülmedi

Kanıt kalitesi

Sonuçlarımız en çok, genel olarak araştırma ve katılımcı sayısı azlığına bağlı olarak kanıt kalitesinin düşük ve çok düşük olmasından dolayı sınırlanıyor. Yapılacak daha fazla araştırmanın, sonuçlarımıza önemli bir etkisinin olması çok muhtemel.

Kaynak

Andrade-Castellanos CA, Colunga-Lozano L, Delgado-Figueroa N, Gonzalez-Padilla DA. Subcutaneous rapid-acting insulin analogues for diabetic ketoacidosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD011281. DOI: 10.1002/14651858.CD011281.pub2

Orijinal özet için: Diyabetik Ketoasidozda Cilt Altı İnsülin Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv