Cerrahi Alan Enfeksiyonlarını Azaltmada El Antisepsisi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Ameliyatta hastanın yarasına istenmeden bakteri gibi mikro-organizmaların taşınması, cerrahi alan enfeksiyonu (CAE) denen yara enfeksiyonu gelişmesine neden olabilir. CAE’ler, cerrahi hastalarında en sık görülen, sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonlardır. Yaklaşık 20 cerrahi hastasından 1’inde hastane içinde CAE gelişir ve bu oran hastalar eve gittiğinde artar. CAE yara iyileşmesinde gecikme, hastanede kalışta uzama, antibiyotik kullanımında artış, gereksiz acı ve ileri olgularda ölüme neden olabilir. Bu nedenle önleme, sağlık hizmetlerinin anahtar hedefidir.

El antisepsisi

Hasta bakımı içindeki yollarda CAE korunması gereken çeşitli noktalar vardır. Bunlardan biri ameliyat yapanların ellerinin antiseptikle temizlenmesidir. Bu derleme cerrahi el antisepsisine odaklandı. El antisepsisinin en olağan iki yolu, çeşitli su esaslı ve alkollü hazır ovalayıcılar kullanımıdır. Su esaslı olanlarda klorheksidin glukonat ya da povidon iyot gibi antiseptik maddeler bulunur. Ovalamada, eller ve ön kol suyla ıslatılır ve sıvı solüsyonlar elle ya da süngerle, akan su altında yıkanır ve süreç tekrarlanır. Alkolle ovalamada fazladan aktif madde içeren, alkollü solüsyonlar kullanılır. Cerrahi ekipler, alkollü ovalama solüsyonlarını sistematik olarak ellerine uygular ve uçmaya bırakır. Alkol çok çeşitli bakterilere ve başka mikroorganizmalara karşı etkilidir. El antisepsisinden sonra, ameliyat ekibi eldiven giyerek kendisi ve hasta arasında önemli bir engel sağlar. Ancak eldivenler de ameliyatta delinebilir, bu nedenle elleri mümkün olduğunca mikropsuz tutmak önemlidir.

Bulgular

2015 Haziranında konuya ilişkin randomize kontrollü çalışmaları aradık ve ameliyat öncesindeki değişik tipte el antisepsilerini kıyasladık. Cerrahi el antisepsisi yapmanın çeşitli yöntemlerini kıyaslayan 14 araştırmayı derledik.

Tedavilerin etkinliğini değerlendirmede iki ölçüt kullanıldı: hastalarda görülen CAE sayısı ve personelin elinde ameliyat öncesi ve sonrasında bulunan yaşayabilen bakteri ve mantar hücre sayısı (koloni oluşturan ünite, CFU).

Çalışmaların çoğunun çok küçük ve kusurları olması nedeniyle el antisepsisi metotlarının CAE riskini etkileyip etkilemediği belirsiz.

Klorheksidinle yapılan el antisepsisinin personelin elindeki bakteri sayısını povidon iyoda kıyasla azaltabileceğine dair biraz kanıt var. Önemli bir konu olarak, bizlere hastada CAE gelişme ihtimalini bildirebilecek olan, ellerdeki CFU sayısının ne olduğunu bilmiyoruz. Ayrıca ek antiseptik maddeler içeren alkollü ovalayıcı kullanımının, su esaslılara göre CFU sayısını azaltabileceğine dair de biraz kanıt bulundu.

Kaynak

Tanner J, Dumville JC, Norman G, Fortnam M. Surgical hand antisepsis to reduce surgical site infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD004288. DOI: 10.1002/14651858.CD004288.pub3

Orijinal özet için: Cerrahi El Antisepsisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar