Erişkinlerde Ölüm Ve Ciddi Hastalıkları Önlemek İçin Ameliyat Öncesi Ve Sonrasında Tansiyon İlaçları

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Genel anesteziyle ameliyat olan erişkinlerde, ölüm ve ciddi hastalıkları önlemek için, tansiyon düşürmeden kullanılan ACEİ ve ARB grubu ilaçların, ameliyata yakın zamanlarda kullanımına dair kanıtları derledik.

Arka plan

Ameliyat zamanında tansiyonu yüksek olan hastalar, kalbe giden kan akımının azalması, kalp krizi hatta ölüm gibi komplikasyonların riski yüksek olduğundan dikkatle tedavi edilir. ACEİ ve ARB grubu ilaçlar, cerrahiyle birlikte görülen kan basıncını yüksekliğinin tedavisinde etkilidir. Ancak bunlar cerrahiyle ilişkili komplikasyonları önlemek için kullanıldıklarında sonuçlar belirsiz.

Çalışma özellikleri

Veri tabanlarını 8 Aralık 2014 tarihine kadar taradık. Toplam 571 katılımcıyla 1993 ile 2014 yılları arasında yapılmış, derleme kriterlerimize uyan 7 randomize kontrollü araştırmayı derledik. 2 araştırma kalp dışı damar ameliyatı yapılan 36 katılımcıda, 5 araştırma ise valvüler ameliyatlar, koroner baypas ve kardiyopulmoner baypas dâhil kalp ameliyatı olan 535 hastayla yapıldı. 6 araştırmada müdahaleye ameliyattan 11 gün ile 25 dakika arası önce, birinde ameliyat esnasında başlandı. Tüm araştırmalar Avrupa ve ABD’de yapıldı, biri ilaç şirketinden fon aldı.

Anahtar sonuçlar

419 katılımcılı 3 araştırmada ölümler raporlandı, ancak sonuçlar belirsiz olup müdahale ve plasebo grupları arasında perioperatif mortalitede bir fark kanıtı bulunmadı.

345 katılımcılı 2 araştırmada, gruplarda kalp krizi gösteren EKG değişimleri olan hasta sayısı benzer bildirildi. Sadece 1 araştırmada kalp debisinin (kardiyak indeks) arttığı görüldü.

Müdahalenin potansiyel bir komplikasyonu olarak kan basıncı düşme riskini raporlayan 2 araştırmada, aşikar bir fark olmadığı bulundu; 3 araştırmada da müdahaleyle veya olmadan felç riski benzerdi.

3 araştırmanın sonuçları, ACEİ ve ARB’lerin hastanede kalış süresini azaltabildiğini gösterdi, ancak bu bulguların, çalışılan katılımcıların klinik arka planlarının muhtemel etkisi nedeniyle dikkatle yorumu gerekir.

Ters olaylara bakılan iki araştırmada ACEİ ve ARB’lerle plasebo arasında bir fark kanıtı bulunmadı.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi düşüktü. Toplam katılımcı sayısı azdı. Çoğu katılımcıya kalp ameliyatları yapıldı ki bu, bulguların başka tipte ameliyatlara genellenemeyeceği anlamına gelir. Araştırmamız 3 Şubat 2017 tarihinde yeniledik ve konuyla ilgili 3 çalışma bir sonraki güncellemeye katılacak.

Kaynak

Zou Z, Yuan HB, Yang B, Xu F, Chen XY, Liu GJ, Shi XY. Perioperative angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin II type 1 receptor blockers for preventing mortality and morbidity in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD009210. DOI: 10.1002/14651858.CD009210.pub2

Orijinal özet için: Ameliyat Zamanında Tansiyon Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv