Hastaneden Taburculuk Planlama

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Taburculuk planlaması hastaneden çıkacak her hasta için, maliyetleri sınırlamak ve hasta sonuçlarını iyileştirmek amacıyla kişiselleştirilmiş bir plan geliştirmektir. Taburculuk planlamasında hastaların hastaneyi, bakımları için uygun bir zamanda, uygun bildirim yapılarak ve taburculuk sonrası hizmetlerin organizasyonu sağlanarak terk etmesi güvenceye alınmalıdır.

Amaç

Hastaneden ayrılan hastalar için kişiselleştirilmiş plan geliştirmenin etkisini görmek için randomize kontrollü çalışmaları sistematik olarak aradık.

Araştırma

Kişiselleştirilmiş taburculuk planlarını standart taburculukla kıyaslayan 30 araştırma bulduk.

Sonuçlar

Bu derleme kişiselleştirilmiş taburculuk planının hastanede yatış süresinde küçük bir azalma (ortalama fark -0.73 gün) getirdiğini ve hastaneye yatan yaşlıların yeniden yatış oranlarında azalma sağladığını ve hasta tatminini artırdığını gösteriyor.

Sağlık profesyonellerinin tatminini de artırabilir, ancak destekleyen kanıtlar az.

Taburculuk planlamasının sağlık hizmeti masraflarını azaltıp azaltmadığı belirsiz.

Kaynak

Gonçalves-Bradley D, Lannin NA, Clemson LM, Cameron ID, Shepperd S. Discharge planning from hospital. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD000313. DOI: 10.1002/14651858.CD000313.pub5

Orijinal özet için: Kişiselleştirilmiş Taburculuk Planlama

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv