Kulağına Ventilasyon Tüpü Takılan Çocuklarda Enfeksiyonu Önlemek İçin Sudan Kaçınma

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Ventilasyon tüpü takıldıktan sonra kulakları kuru tutmanın enfeksiyon gibi problemleri önlemede faydalı olduğuna dair kanıt var mı?

Arka plan

Ventilasyon tüpleri effüzyonlu otitis media’da işitme kaybını önlemek ya da nüks eden kulak enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır. Çoğu cerrah bu operasyondan sonra birkaç hafta kulağın kuru tutulması konusunda hemfikir bulunuyor. Bazıları çocukların kulak koruması olmadan yüzmesi ya da banyo yapmasına izin verirken diğerleri kulağın kuru tutulmasını öneriyor.

Çalışma özellikleri

Toplam 413 hastayla yapılan 2 araştırmayı derledik. Bir araştırma effüzyonlu otit ya da nüks eden enfeksiyonların tedavisi için tüp takılan 6 ay ile 6 yaş arasındaki 201 çocuk la yapıldı. Bir gruba banyo ve yüzme özgür bırakılıp, diğerinden kulak tıkaçları kullanmaları istendi.

Diğer çalışmada 3 ay ve 12 yaş arası ve bilmediğimiz nedenle ventilasyon tüpü takılan 212 çocuk araştırıldı. Bu çocuklarda da bir gruba özgürce yüzme ve banyo izni verilirken, diğer gruba yüzmemeleri ve banyoda kafalarını suyun altına sokmamaları tavsiyesi yapıldı.

Her iki çalışmada da çocuklar yaklaşık bir yıl izlenerek enfeksiyon sayısı ve başka problem yaşayıp yaşamadıklarına bakıldı. Bu araştırmalara sağlanan fon kaynaklarından endişe duymak için nedenimiz bulunmuyor.

Anahtar sonuçlar

Ana sonuç ölçütü olarak kulakları kuru tutmanın kulak enfeksiyonları ve özellikle kulak akıntısına etkisini araştırdık. Bir araştırma, kulaklarının tıkaçla koruyan çocuklarda kulak enfeksiyonu olma ihtimalinde küçük bir azalma olduğunu gösterdi. Kulakları sudan korumanın, ortalama olarak bir çocuğun her yıl yaşayacağı enfeksiyon sayısını 1.2’den 0.84’e düşürme şeklinde bir etkisi görüldü.

Diğer çalışma her iki gruptaki çocuklarda da kulak enfeksiyonu olma ihtimalinde fark olmadığını gösterdi. Bu çalışmanın sonuçlarının güvenilir olduğundan şüpheliyiz.

İki çalışmada da kulaklarını ıslatan ya da kuru tutan çocuklar arasında başka bir önemli fark göstermedi. Bir çalışmada, tüplerin ne kadar süre yerinde kaldığı ya da işitmeye etki bulunmadı. Her iki çalışmada da herhangi bir katılımcının zarar görmediği bildirildi.

Kanıtlar 2015 Eylülüne kadar güncel

Kanıt kalitesi

Kulak tapaları kullanımı için kanıt kalitesine düşük değer biçtik. Yapılacak daha fazla araştırmanın tahmini etki hesabımıza önemli bir etki yapması ve hesabı değiştirmesi muhtemel.

Sudan kaçınmayla ilgili kanıt kalitesine çok düşük değer biçtik. Sonuçtan çok şüpheliyiz.

Sonuç

Kulak tıkaçları kullanmanın yarattığı fark çok küçük görünüyor ve kulak akıntısı yapan bir enfeksiyonu önlemek için çocuğun ortalama üç yıl kadar tapa kullanması gerekiyor.

Çocuklara yüzmekten ya da kafalarını suya sokmaktan kaçınmalarını tavsiye etmek, kulak enfeksiyonu olup olmadıklarında fark sağlamıyor ancak bu sonuç çok şüpheli. Klinisyenler için güncel uzmanlık rehberleri; uygulamanın getirdiği maliyet artışı, rahatsızlık ve anksiyete klinik faydaya ağır bastığından, sudan kaçınma uyarılarının rutin kullanımına karşı tavsiyede bulunuyor.

Gelecekte yüksek kalitede araştırmalar yapılabilir ancak gerekli oldukları da düşünülmeyebilir. Bu alanda yapılacak daha fazla araştırmanın bu bulguları değiştireceği ya da pratiği etkileyeceği şüpheli. Gelecekte yapılacak çalışmaların özel çocuk gruplarının sudan kaçınmadan daha fazla fayda görüp görmeyeceğine ve klinik rehberler geliştirip yürürlüğe koymaya odaklanması gerekir.

Kaynak

Moualed D, Masterson L, Kumar S, Donnelly N. Water precautions for prevention of infection in children with ventilation tubes (grommets). Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD010375. DOI: 10.1002/14651858.CD010375.pub2

Orijinal özet için: Kulak Tüpü Ve Banyo

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar