Kemoterapi Olan Çocuk Ve Gençlerde Bulantı Ve Kusmayı Önlemek İçin İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Çocuklar ve gençlerde kanser tedavisi için kullanılan kemoterapi bulantı ve kusmaya neden olabilir. Daha iyi kusma önleyici (antiemetik) ilaçlar olsa da bu durum sorun yaratmaya devam ediyor.

Derleme sorusu

Kemoterapi olan çocuk ve gençlerde bulantı ve kusmayı önlemede kullanılan ilaçlar ne kadar etkili?

Anahtar sonuçlar

Çocuklarda yapılan ve 26 ilaç kombinasyonunu araştıran düzgün randomizasyonlu 34 araştırma bulundu. Bulantı daha rahatsızlık verici olsa da araştırmalarda bulantıdan çok kusma raporlandı. Hangi ilacın daha iyi olduğu, hangi dozun en etkili olduğu veya tedavileri ağızdan ya da damardan vermenin mi daha iyi olduğuyla ilgili kesin bir sonuç çıkaramadık.

5-HT3 antagonistleri (tronlar ya da örneğin ondansetron, granisetron veya tropisetron) eski ilaçlardan daha iyi görünüyor ve bu ilaçlara deksametazon eklenmesi daha da etkili kılıyor. İleride yapılacak araştırmalarda hastalar ve ailelerinin önem verdiği ölçütlerin gözetilmesi, bulantı ve kusma için kanıtlanmış ölçütler kullanılması ve hatta derlemeler yapılırken de sağlanabilecek bilgileri çoğaltmak için yeni tekniklerin denenmesi düşünülmeli.

Kaynak

Phillips RS, Friend AJ, Gibson F, Houghton E, Gopaul S, Craig JV, Pizer B. Antiemetic medication for prevention and treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting in childhood. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD007786. DOI: 10.1002/14651858.CD007786.pub3

Orijinal özet için: Postop Bulantı Ve Kusma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar