Femoral Arter Giriş Yerlerinin Kapatılması İçin Tasarlanan Cihazların Etkinlik Ve Güvenliği

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Endovasküler prosedürler artere giriş gerektirir. Kasıkta femoral artere girmek için küçük bir delik açılır ve tedavi bölgesine kateter iletilir. Prosedür bittiğinde arterdeki deliğin kapatılması ve kanamanın durdurulması gerekir. Geleneksel olarak arteri kapatmanın temel yöntemi baskıdır, 30 dakika kadar elle baskı yapılır ya da doğrudan kasığa mekanik klempler uygulanır. Bu manuel baskı ağrılı olabilir ve 8 saate kadar yatak istirahati gerektirir. Arterin kapatılma sürecinin, arterde hasar ve hafiften yaşam tehdit edici şiddete kadar ulaşan kanama gibi komplikasyonları vardır. Artere yapılan baskı komşu veni de etkileyebilir ve kan pıhtılaşmasına yol açabilir (derin ven trombozu).

Damar kapatıcı cihazlar (DKC) arter deliğini kapatmak ve kanamayı durdurmak için tasarlandı. DKC’ler kanamanın durma süresini kısaltmak, prosedür sonrası erken yürüyebilmeyi sağlamak ve hasta rahatlığı sağlamak için 1990’larda geliştirildi. Kullanılan malzemeye göre 4 ana tip DKC bulunuyor: Kollagen tapalar, sütür esaslı, disk esaslı ve metal klipler. Prosedür süresini, hastanede kalış süresini ve mobilizasyona kadar geçen süreyi azaltmada, DKC’lerin etkinliği hakkında anlaşmaya varılmış değil ve kompresyona kıyasla bir ekonomik yarar sağlayıp sağlamadığı da bilinmiyor.

Çalışma özellikleri

Bu derlemede DKC’lerin birbirine karşı, ya da manuel veya mekanik baskıya kıyasla etkinlik ve güvenliği değerlendirildi. Konuya ilişkin çalışmalar arandı ve 2015 Nisanına kadar toplam 19 192 katılımcıyla yapılmış 52 araştırma bulundu. Araştırmalarda etkinliğin ana ölçütü olarak, kanama durmasına kadar geçen zaman ve mobilizasyona kadar geçen zamana bakıldı. Güvenlik ölçütü olarak, kanama, arter hasarı, enfeksiyon ve komşu vende tromboz değerlendirildi.

Anahtar sonuçlar

Kompresyona karşı DKC kıyaslamasında, kanamanın durmasına ve mobilizasyona kadar geçen zaman için, sonuçların kombinasyonu ve istatistiksel analizi için çalışmalar çok farklıydı. Güvenlik ölçütleri yönünden, DKC’lerin ciddi ponksiyon yeri komplikasyonlarını manuel veya mekanik cihazlara kıyasla azalttığını gösteren sağlam kanıt bulunmadı.

Derlememiz bunların yanında, bir tip DKC’nin diğerine karşı etkinlik ve güvenliğinde fark olmadığını gösterdi, ancak bu kıyaslamalar az sayıda çalışmada yapıldı. Kesin sonuçlar çıkarılabilmesi için daha fazla iyi kalitede araştırma yapılması gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Kanamanın durması ve mobilizasyona kadar geçen süre için araştırmalar kombine edilemeyecek şekilde farklıydı bu nedenle düşük kalitede kanıt sağlandığı yargısına vardık. Hassasiyet, tutarlılık ve doğrudanlık açısıdan, diğer sonuç ölçütleri için kanıtların kalitesine orta değer biçtik.

Kaynak

Robertson L, Andras A, Colgan F, Jackson R. Vascular closure devices for femoral arterial puncture site haemostasis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD009541. DOI: 10.1002/14651858.CD009541.pub2

Orijinal özet için: Femoral Arter Ponksiyon Yeri Kapatma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar