Aktif Crohn Hastalığı Tedavisinde Glutamin

Cochrane derleme özeti

Crohn hastalığı

Crohn hastalığı barsakların, alevlenme ve durulma dönemleriyle giden kronik iltihabi hastalığıdır. Sindirim sisteminin, ağızla anüs arasındaki herhangi bir kısmını tutabilir. En sık görülen belirtileri karın ağrısı, kanlı olmayan ishal ve kilo kaybıdır. Hastalık, belirtiler görülmeye başladığından “aktif”, belirtiler durduğunda “remisyonda” olarak nitelenir.

Glutamin

Glutamin barsak mukozasının bütünlüğünü sürdürmede anahtar rol oynayan bir amino asittir ve Crohn hastalığının hayvan modellerinde, iltihabı ve hastalık aktivitesini azalttığı gösterildi. Bu nedenle Crohn hastalarında barsak iltihabını azaltabileceği önerildi.

Araştırma özellikleri

Glutaminin aktif Crohn hastalığında remisyon indüklemede etkili olup olmadığı ve tedavinin zarara neden olup olmadığını araştırdık. Tıbbi literatürü 15 Kasım 2015 tarihine kadar taradık.

Bulgular

Aktif Crohn hastalığının tedavisinde glutaminin rolünü araştıran, toplam 42 katılımcıyla yapılmış 2 randomize kontrollü araştırma bulduk. 18 katılımcılı 1 araştırmada dört haftalık glutaminden zenginleştirilmiş polimerik diyet (%42 aminoasit) tedavisi, glutamini düşük standart polimerik diyetle (%4 amino asit) 18 yaş altı hastalarda kıyaslandı. Katılımcılar diyeti ağızdan tüketmeye teşvik edildi. Bu mümkün olmadığında nazogastrik tüple verildi.

24 katılımcılı diğer araştırmada glutaminle takviye edilmiş total parenteral beslenme (TPN), takviyesiz TPN ile, hastalığı aniden kötüleşen erişkinlerde kıyaslandı. TPN, SVK ile en az 7 gün verildi. Genel olarak iki çalışma da yüksek kalitedeydi.

Çalışmaların hiçbiri glutaminin faydalı etkisini göstermedi. İki araştırmada da yan etkiler iyi belgelenmedi. Pediyatrik çalışmada, gözlenen ciddi yan etki olmadığı bildirildi. Erişkin çalışmasında, glutamin grubundaki üç hastada kateterle ilişkili kan enfeksiyonu bildirildi.

Halen aktif Crohn hastalığında glutamin tedavisinin etkinlik ve zararları hakkında sağlam sonuçlara varabilmek için kanıtlar yetersiz

Kaynak

Akobeng AK, Elawad M, Gordon M. Glutamine for induction of remission in Crohn's disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD007348. DOI: 10.1002/14651858.CD007348.pub2

Orijinal özet için: Crohn Hastalığı Tedavisinde Glutamin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv