Yaşla İlişkili Neovasküler Maküla Dejenerasyonunda Aflibersept

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Yaşla ilişkili neovasküler maküla dejenerasyonu olan hastalarda, güncel olarak kullanılan başka tedavilere (ranibizumab ve bevacizumab) ya da tedavi yapılmamasına kıyasla aflibersept ne kadar faydalı ve güvenli?

Arka plan

Gözün merkezi kısmındaki görme kaybının bir nedeni yaşla ilişkili maküla dejenerasyonudur (YİMD). YİMD, gelişmiş ülkelerdeki birçok yaşlıda körlüğe neden olur. Tüm dünyada 45 – 85 yaşlar arasındaki insanların %9 kadarında (11 kişiden biri) YİMD olduğu hesaplanıyor. Bu hastaların %10 kadarında, neovasküler (yaş) denen tipte bir YİMD gelişir. Neovasküler YİMD, gözün iç tabakası olan koroidea’da yeni kan damarları oluşumundan kaynaklanır. Bu tip YİMD olan bir hasta tedavi edilmediğinde, hasta gözde görüş kaybedilebilir ve körlükle alakalı başka problemler görülebilir.

Yeni kan damarları, vasküler endotelyal büyüme faktörü A (VEGF-A) denen bir proteinden sinyal aldıklarında oluşur. Bu proteini bloke eden, anti-VEGF denen ilaçlar göze enjekte edilir. Bu tedavinin göz dibindeki sıvıyı azalttığı ve yeni kan damarları oluşumunun yavaşlamasını ya da oluşanların küçülmesini sağladığı gösterildi. Aflibersept ve bevacizumab; aflibersept piyasaya çıkana kadar, 2006 – 2011 yılları arasında en sık kullanılan ilaçlardı. Aflibersept VEGF ile daha kuvvetli bağlanmak üzere tasarlandı, bu nedenle enjeksiyon sonrasında daha uzun süre eylem gösteriyor ve hastalara daha az enjeksiyon yapılması gerekiyor.

Çalışma özellikleri

Neovasküler YİMD’si olan toplam 2457 katılımcıyla yapılan 2 araştırma bulduk. Araştırmaların çoğu özellikleri benzerdi, ancak farklı yerlerde yapıldı. Biri Kuzey Amerika’da yapılırken diğer araştırma tüm dünyada ve birden çok merkezde yapıldı. İki araştırmada da aflibersept ranibizumabla kıyaslandı ve aflibersept üreticisinden fon sağladı. Bevacizumaba karşı kıyaslama yapılan araştırma bulunmadı. Kanıtlar 30 Kasım 2015 tarihine kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

Aflibersept ve ranibizumabla tedavi edilen hastalarda, tedavi başlangıcından 1 yıl sonra, görme keskinliğinde benzer iyileşmeler görüldü. Her iki tedavinin yapıldığı birçok gözde ciddi görme kaybı olmadı ve iki gruptan birinde daha fazla ciddi kayıp görülmedi.

Ciddi ters etkiler her iki grupta da nadir olarak raporlandı. Sağlık üzerindeki, iç kanama, felç ve yüksek tansiyon gibi ciddi ters etkilerin insidensi, gruplar arasında kıyaslanabilir bulundu ve böylesi olaylar çok nadirdi. Bu nedenle iki ilaç arasında raporlanan ters etkiler arasındaki muhtemel bir farktan emin değiliz.

Kanıt kalitesi

Belirlenen iki araştırmanın tasarımları iyiydi ve görmeyle ilgili sonuç ölçütlerine dair kanıtların kalitesinin yüksek olduğu yargısına vardık. Kalitenin yüksek olması, gelecekte yapılacak çalışmaların, çıkardığımız sonuçları değiştirme ihtimalinin çok az olduğu anlamına geliyor. Ters etkilerle ilgili kanıtların, olay sayısının düşük olmasına bağlı belirsizlik nedeniyle orta kalitede olduğu yargısına vardık. Bu yargı da gelecekte yapılacak araştırmaların çıkardığımız sonuçlara önemli bir etki yapmasının mümkün olduğu anlamına geliyor.

Kaynak

Sarwar S, Clearfield E, Soliman M, Sadiq M, Baldwin AJ, Hanout M, Agarwal A, Sepah YJ, Do DV, Nguyen Q. Aflibercept for neovascular age-related macular degeneration. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD011346. DOI: 10.1002/14651858.CD011346.pub2

Orijinal özet için: Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar