Eritrosit Yapımını Uyaran İlaç Verilen Kanser Hastalarında Kemoterapinin İndüklediği Anemi Tedavisin

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kemoterapiye bağlı anemi (KBA) tanısı konan hastaların tedavisinde eritrosit yapımını uyaran (EYUİ) ilaçlara ek olarak ya da yalnız başına demir, sadece eritrosit yapımını uyaran ilaç verilmesinden daha mı iyidir?

Arka plan

KBA’nın güncel tedavisi eritrosit yapımını (eritropoez) hızlandıran EYUİ’lerle ve bazı vakalarda EYUİ + demir ile yapılır. Bazı vakalarda da tedavi vermemek ya da klinik gözlem altında bekleyip görmek ve eritrosit nakli gibi stratejiler güvenli ve uygun seçenekler olabilir. KBA tedavisinde demir kullanımının fayda ve zararlarını değerlendirmek için bir sistematik derleme yaptık.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 2016 Şubatına kadar günceldir.

Çalışma özellikleri

EYUİ + demir tedavisini yanız başına EYUİ’ye karşı kıyaslayan, 2087 hasta üzerinde yürütülmüş ve endüstriden fon almış sekiz randomize kontrollü araştırma derledik. Sadece demiri sadece EYUİ’ile kıyaslayan çalışma bulamadık.

Fon kaynağı

Derlenen tüm çalışmalara endüstriden fon sağlandı.

Ana sonuçlar

KBA’lı hastalarda EYUİ’lere demir eklemek kan yapımı cevabını iyileştirir. EYUİ’lerle birlikte demir kullanımı kan transfüzyonu riskini azaltabilir ve hemoglobini yükseltir. Demir eklenmesiyle yaşam kalitesinde iyileşme bulamadık. EYUİ ve demirle tedavi edilen KBA’lı hastalarda kan yapımı cevabı alma süresi ve venöz kan pıhtısı gelişimi riskinde sadece EYUİ’ye kıyasla fark kanıtı bulamadık. Bu sonucu bildiren dört araştırmadaki 997 katılımcı arasında tedavi ile ilgili ölüm sayısı sıfırdı. Diğer zararlar arasında yer alan kabızlık, kusma ve ishal, EYUİ+demir tedavisiyle sadece EYİ tedavisine kıyasla benzer bulundu. Araştırmaların hiçbirinde sürvi raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Kan yapımı cevabına dair kanıtların kalitesi yüksekti. Eritrosit nakli için birleştirilen verilerde geniş değişkenlik olup kanıtlar orta kalitedeydi. Hemoglobinde değişim ve kan yapımı cevap süresi ile ilgili birleştirilen veriler çok değişken ve çalışmalar arasında sonuçlar benzer olmayıp kanıtlar düşük kalitedeydi. Yaşam kalitesiyle ilgili kanıtlar yüksek kalitedeydi. Venöz kan pıhtılaşması birleştirilen verilerin değişken olmasına bağlı olarak orta derecedeydi. Derlenen RKA’larda izlem süresi kısa olduğundan (20 haftaya kadar) demir suplementasyonunun uzun vadeli etkileri bilinmiyor.

Kaynak

Mhaskar R, Wao H, Miladinovic B, Kumar A, Djulbegovic B. The role of iron in the management of chemotherapy-induced anemia in cancer patients receiving erythropoiesis-stimulating agents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD009624. DOI: 10.1002/14651858.CD009624.pub2

Orijinal özet için: Eritropoez ve Demir

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv