Akut Non-Spesifik Bel Ağrısında Motor Kontrol Egzersizleri

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Derlememiz akut non-spesifik bel ağrısı (ABA) olan hastalarda motor kontrol egzersizlerinin (MKE) etkinliğini değerlendirmeyi hedefliyor.

Arka plan

ABA sık görülen ve malûliyet yaratabilen bir durum. Bu hastalarda olağan kullanılan bir müdahale egzersiz tedavisi ve bu hastalarda MKE yaygın olarak kullanılıyor. Ancak etkinliği hala belirsiz.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 2015 Nisanına kadar güncel.

Çalışma özellikleri

Derlemeye toplam 197 ABA hastasında akut ve subakut ağrıyı değerlendiren 3 araştırmayı dâhil ettik. Katılımcıların çoğu orta yaşta olup birinci ya da üçüncü basamak merkezlerden sağlandı. Tedavi programlarının devam süresi 4 – 6 hafta arasındaydı.

Anahtar sonuçlar

MKE akut ve subakut ABA hastalarında ağrı ve malûliyeti azaltmada spinal manipülasyon tedavisi, başka egzersiz şekilleri veya tıbbi tedaviye üstünlük göstermedi. MKE’nin ABA nükslerini önleyip önlemediği de belirsiz.

Kanıt kalitesi

Bu derlemenin sonuçları çok düşükle orta arası kalitede kanıtlar sağlıyor. Tüm kıyaslamaların değerini örneklerin küçük olmasına bağlı belirsizlik nedeniyle düşürdük.

Kaynak

Macedo LG, Saragiotto BT, Yamato TP, Costa LOP, Menezes Costa LC, Ostelo RWJG, Maher C. Motor control exercise for acute non-specific low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD012085. DOI: 10.1002/14651858.CD012085

Orijinal özet için: Bel Ağrısı ve Motor Kontrol

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv