Atopik Ekzema Tedavisinde Spesifik Allerjen İmmünoterapisi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

En azından 7 çocuk ve 50 erişkinden biri, kaşıntılı ve kırmızı döküntülerle karakterize atopik ekzemadan yakınır. Atopik ekzemalılar çevrede bulunan ev tozu maytları gibi şeylere allerjiktir ve allerjik oldukları şeylere maruziyet ekzemalarını kötüleştirebilir.

Spesifik allerjien immünoterapisi kişinin alerjik olduğu maddeyi içeren bir enjeksiyon veya dil altı damla kürüdür. Tedavi hastada allerji şiddetini ve böylece atopik ekzema belirtilerini azaltabilir. Spesifik allerjen immünoterapisinin (SIT) hastalık şiddet ve belirtilerini; katılımcılar, ebeveyn ve araştırmacıların değerlendirmesine göre iyileştirmede standart tedaviden daha iyi ya da daha kötü olup olmadığını değerlendirdik.

Derleme sorusu

Atopik ekzemalı hastalarda spesifik allerjen immünoterapisi etkili mi?

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 25 Temmuz 2015 tarihine kadar günceldir. Toplam 733 çocuk ve erişkinin alındığı 12 çalışma bulundu. Araştırmalar 12 ülkede uzman allerji kliniklerinde yürütüldü. Araştırma süreleri 4 ayla üç yıl arasındaydı. Katılımcılara immünoterapi 4 farklı yolla verildi. 12 çalışmanın 7’sine allerjen üreticileri fon sağladı.

Anahtar sonuçlar

Derlememizdeki çalışmalarda, hastalık şiddet ve belirtilerinin katılımcılar ve ebeveynce değerlendirilmesine göre SIT’in atopik ekzemada etkili bir tedavi olabileceğine dair kanıt bulamadık. SIT’in araştırmacının değerlendirdiği hastalık şiddetini iyileştirebildiğine dair kısıtlı kanıt bulduk. İmmünoterapi standart tedavi ya da plasebodan daha fazla bir zarara neden olmadı.

Kanıt kalitesi

Genel kanıt kalitesi düşüktü. Temel olarak çalışmalar arasında sonuçların fark göstermesi, bazı çalışmalarda körleme olmaması ve hastalarla ilişkili sonuçların az sayıda çalışmada raporlanmasına bağlı olarak kanıt kalitesini düşürdük. Gelecekte yapılacak çalışmalarda başka allerjik durumlarda izlem kayıtları belgelenmiş ve ispatlanmış yüksek kalitede allerjen ürünler kullanılması ve katılımcının raporladığı sonuç ölçütleri içermesi gerekiyor.

Kaynak

Tam H, Calderon MA, Manikam L, Nankervis H, García Núñez I, Williams HC, Durham S, Boyle RJ. Specific allergen immunotherapy for the treatment of atopic eczema. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD008774. DOI: 10.1002/14651858.CD008774.pub2

Orijinal özet için: Spesifik Allerjen İmmünoterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv